Over ons

De Coöperatieve Kredietvereniging Kredietunie Rotterdam U.A. is op 25 augustus 2015 opgericht (inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 63975343), is gevestigd aan de Scheepmakershaven 32A, 3011 VB te Rotterdam en is een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid. Het financiële risico van de leden van Kredietunie Rotterdam is daardoor beperkt tot maximaal de grootte van hun inleg.

In het kader van de efficiency en de kosten zal de kredietcommissie in de aanloopfase worden ingevuld door leden van het bestuur.

Kredietunie Rotterdam is aangesloten bij de Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) en wordt door hen ondersteund. De VSK stelt processen, documenten en systemen beschikbaar en ondersteunt bij de implementatie en operatie van de Kredietunie. De VSK is een landelijk opererende koepel van samenwerkende zelfstandige kredietunies en wordt ondersteund door het ministerie van Economische Zaken.

Bestuur

Arno Panis

Arno Panis

Voorzitter Kredietunie Rotterdam

info@kredietunierotterdam.nl

Tom Ensink

Tom Ensink

Governance en juridische begeleiding

info@kredietunierotterdam.nl

Het bestuur van de Kredietunie Rotterdam bestaat uit de volgende personen met vermelding van hun belangrijkste aandachtsgebieden:

  • Tom Ensink (advocaat bij PLP) (governance en juridische begeleiding)
  • Arno Panis (Rebel) (Voorzitter; relatie belangenorganisaties, coaching en impact van Kredietunie Rotterdam)

Het bestuur kent een collegiale verantwoordelijkheid.

De raad van toezicht van de Kredietunie Rotterdam bestaat uit de volgende personen:

  • Daniël Sikkens (financieel georiënteerd jurist en adviseur van een aantal Rotterdamse instellingen)
  • Xander Heijman (Rotterdamse ondernemer en investeerder)

Als eerste manager van Kredietunie Rotterdam is door het bestuur Dick Nonnekes (oud-ING) aangezocht die als coördinator en implementator voor de Kredietunie Rotterdam opereert.