Coaching

Ondernemers coachen en begeleiden

COACH WORDEN?

Bent u een coach voor organisaties en professionals in de regio Rotterdam?

Coaching is een belangrijk onderdeel en groot pluspunt. De Kredietunie Rotterdam onderscheidt zich hierin ten opzichte van veel andere financiers. Door de Kredietunie Rotterdam wordt aan kredietnemers een coach aangewezen, die minimaal twee keer per jaar bij de ondernemer langs komt. De coach is een (oud)ondernemer die als investeerder lid kan zijn van de Kredietunie, of soms een ervaren adviseur. Kredietunie Rotterdam heeft een samenwerking gesloten met het ervaren bedrijf Yournavigator, dat ondersteuning verleent bij de identificatie van nieuwe coaches en begeleiding van bestaande coaches.

Hij of zij is in staat om mee te denken of indien nodig de spiegel voor te houden en kent de sector als zijn of haar broekzak. Begeleiding door een coach is een voorwaarde voor de toekenning van krediet. Zowel kredietgevers, kredietnemers als de Kredietunie Rotterdam zijn gebaat bij een succesvolle ontwikkeling van de gefinancierde onderneming. De coach vervult hierin een belangrijke rol.

De coach wordt benoemd en kan uit zijn functie worden ontheven door de coachingscommissie. Een coach brengt verslag uit aan de coachingscommissie, geeft terugkoppeling over waar mogelijk problemen kunnen ontstaan en geeft daarbij, indien mogelijk, ook advies hoe hiermee omgegaan kan worden.

Voor kredietnemers is het daarnaast interessant gebruik te kunnen maken van het netwerk van de coach of van andere leden van de Kredietunie Rotterdam. Dat zijn niet alleen contacten op financieel gebied, maar dat kunnen ook contacten zijn met bijvoorbeeld leveranciers, marketingspecialisten, productkennis, overheden enzovoorts. De netwerkfunctie van de Kredietunie Rotterdam heeft daarmee nog een significante en heel specifieke meerwaarde voor kredietnemers.