Wie loopt het risico om geld kwijt te raken?

Het kredietgevend lid loopt dit risico. Dat komt doordat het lid zelf bepaalt in welke kredieten of obligaties hij/zij investeert en voor welke bedragen. De kredietunie treedt op als bemiddelaar.

Wat doet een kredietunie eraan om het kredietrisico te verlagen?

De kredietunie is een coöperatie die er is voor al haar leden. Een belangrijke taak is het beoordelen van kredietaanvragen en potentiële kredietnemers, juist om het kredietrisico te minimaliseren. Daarnaast is bij een afgesloten krediet een coach vanuit de kredietunie actief. Die houdt actief de hand aan de pols.

Kan iedereen lid worden van de kredietunie?

De kredietunie is er “voor en door ondernemers”. We zoeken leden die affiniteit hebben met de regio Rotterdam, ondernemer zijn, of zelf ondernemer zijn geweest. De kredietunie hanteert criteria om te bepalen of een rechtspersoon lid mag worden van de kredietunie. Deze criteria kun je vinden onder de knoppen ‘Krediet geven’ en ‘Krediet aanvragen’.

Wat is de rol van de coach?

De coach wordt aangesteld zodra een krediet is afgesloten. Hij/zij is er voor de ondernemer en ondersteunt hem/haar met gevraagd en ongevraagd advies. Het doel is om de ondernemer zo succesvol mogelijk te laten zijn. Daarmee wordt ook zeker gesteld dat het krediet en de rente tijdig worden betaald. Er is regulier overleg tussen hen.

Wie neemt de beslissingen binnen de kredietunie?

De kredietunie is een coöperatieve vereniging. Dat betekent dat grote beslissingen worden genomen door de Algemene Leden Vergadering (ALV). Het gaat bijvoorbeeld over het aanstellen van het bestuur, het goedkeuren van het beleid, het vaststellen van de jaarrekening en de bestemming van de winst. Het bestuur heeft de dagelijkse leiding van de kredietunie. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur.

Kan ik zelf bepalen in welk krediet wordt geïnvesteerd?

Kredietunie Rotterdam werkt volgens het centrale kas model. Hierbij kunnen investeerders obligaties aanschaffen, hiermee investeren ze in de centrale kas van de Kredietunie.

Deze gelden worden uitgezet naar kredietaanvrager nadat deze door het kredietbeoordelingsproces zijn gekomen.

Verschaft de kredietunie zelf de kredieten?

Kredietunie Rotterdam hanteert het centrale kas model. Meer informatie kunt u vinden op de pagina ‘Over Kredietunie Rotterdam’.

Hoe kan het dat de rentevergoeding voor leden hoger lijkt dan bij een bank?

Daar zijn twee redenen voor. In de eerste plaats verschaffen ondernemers elkaar direct krediet. De kredietunie zorgt ervoor dat dit mogelijk is en wikkelt alle administratie en geldstromen af grotendeels automatisch af. Er is geen dure organisatie nodig om dit uit te voeren. Een kredietunie is zeer kostenefficiënt. In de tweede plaats ligt het kredietrisico bij de individuele leden. De kredietunie hoeft dus geen dure voorzieningen op te bouwen om dit risico af te dekken.

Waarom zou ik een krediet bij de kredietunie aanvragen?

Enkele redenen daarvoor zijn:
– omdat je niet alleen geld leent maar ook ondersteuning krijgt van een coöperatie;
– omdat je zo je groeiplannen toch kunt uitvoeren;
– omdat een van de kredietgevers als coach actief gaat begeleiden;
– omdat je lid wordt van een community van ondernemers die je kent uit dezelfde regio;
– omdat het rentepercentage relatief gunstig is.

Ik wil mijn financiering bij de bank aflossen, kan ik daarvoor een lening krijgen bij de Kredietunie?

Nee, de Kredietunie financiert investeringen die gericht zijn op groei en werkgelegenheid. Herfinanciering past hier niet bij.

Wat zijn de kosten als de financiering doorgaat?

Meer informatie kunt u terugvinden op de pagina ‘Krediet aanvragen’

Mag je vervroegd aflossen op de lening?

In artikel 3.5 staat: Geldnemer is niet gerechtigd tot gehele of gedeeltelijke vervroegde aflossing van de Lening over te gaan. Dit is het vertrekpunt, als de leden later besluiten dit toch toe te staan zonder dat boeterente verschuldigd is, dan beslist de ledenvergadering

Doen de Kredietunie Rotterdam bestuursleden zelf ook mee aan kredietverlening?

De bestuursleden mogen dit wel; dit geldt niet voor de RvC.

Worden de bestuursleden van Kredietunie Rotterdam betaald?

Bestuursleden hebben sinds de oprichting al vele uren vooralsnog zonder vergoeding besteed. De ALV bepaalt of hier op een later tijdstip een vergoeding voor komt. Verder krijgen de bestuursleden vanaf de start een onkosten vergoeding.

Waar kan ik me aanmelden als lid?

Ga naar het tabblad Krediet geven. Daar kunt u een knop vinden: Krediet gevend lid worden. Er openend zich een aanmeldformulier. Nadat u deze heeft verzonden, wordt uw verzoek tot lidmaatschap in behandeling genomen. U ontvangt daarna een inlogcode.

Inloggen lukt niet

Het kan zijn dat u uw wachtwoord nog een keer moet invullen en dan lukt inloggen alsnog. 
U kunt ook een nieuw wachtwoord aanvragen door op de knop ‘Wachtwoord vergeten’ te drukken.