Krediet geven!

Investeren in lokale ondernemers

Krediet-gevend lid worden

Kredietunie Rotterdam is op zoek naar leden die gevestigd zijn in de regio Rotterdam, ondernemer zijn of zijn geweest, bereid zijn om collega-ondernemers te helpen met financiering en/of coaching, en in een bepaalde mate een vrij besteedbaar vermogen hebben dat zij deels ter beschikking willen stellen voor specifieke kredieten. Ook niet ondernemers die een deel van hun vermogen willen investeren in kredieten van de kredietunie zijn welkom. Wij wijzen u er met nadruk op dat aan een investering als deze risico’s zijn verbonden. Deze risico’s zijn uitvoerig beschreven in het Informatie Memorandum dat u kunt downloaden via deze site. De aanbieding van de obligaties vindt plaats zonder dat er een prospectusplicht is of dat er toezicht is van de AFM.

Obligaties

Kredietunie Rotterdam kent vooralsnog twee types obligatie. Het betreft obligaties met een looptijd van zeven en vijf jaar die ieder een waarde vertegenwoordigen van € 2.500,-. Rente op obligaties wordt jaarlijks achteraf uitgekeerd, mits het resultaat van Kredietunie Rotterdam dat toestaat.

De jaarlijkse vergoeding op deze obligatie bedraagt 2.0% (voor 5-jaars obligatie) en 2,5% (voor 7-jaars obligatie) vanaf het moment dat deze inleg wordt gebruikt voor het verstrekken van leningen.

Ledenparticipatie / ledencertificaat

Om lid te kunnen worden, zowel om kapitaal in te brengen of krediet te nemen, dient men minimaal één certificaat op naam aan te schaffen. Dit certificaat geeft een stem in de algemene ledenvergadering. De waarde van een certificaat bedraagt € 250,-. Over dit bedrag wordt geen rente vergoed. Dit bedrag zal, na beëindiging van het lidmaatschap en als daartoe voldoende middelen aanwezig zijn, worden teruggestort.

Eventuele overwinst bij beëindiging van Kredietunie Rotterdam zal toekomen aan de dan bestaande leden naar rato van participaties.

Criteria van lidmaatschap
Uw aanvraag wordt beoordeeld op een aantal criteria. De belangrijkste zijn:
– U bent een natuurlijk persoon (oud ondernemer / ondernemer of betrokken bij de regio Rotterdam)

Of

– Een bij de kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon 
– Als lid schaft u minimaal 1 certificaat van € 250,- aan.

Kredietunie Rotterdam stelt haar leden die de kredietverlening willen helpen mogelijk te maken in staat om in te schrijven op de door haar uit te geven obligaties. Hiervoor is een uitvoerig Informatie Memorandum opgesteld dat door een ieder is te raadplegen via de link onder aan de pagina.

Mocht u naar aanleiding van deze documenten vragen hebben kunt u altijd contact opnemen met info@kredietunierotterdam.nl

Het is momenteel niet mogelijk lid te worden van Kredietunie Rotterdam. Mail voor meer info naar info@kredietunierotterdam.nl