MKB-Groeifinanciering; Vertrouwd, voordelig en sociaal!

Waarom Kredietunie Rotterdam?

Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen onvoldoende bij bestaande financiers terecht voor het financieren van groei, innovatie of noodzakelijke investeringen.  Kleinschalig ondernemen is echter essentieel voor de (werkgelegenheid in de) regio MKB Rotterdam Rijnmond. Onder deze ondernemingen schuilen immers de multinationals van over 15 jaar. Om hier nu een positieve bijdrage aan te leveren is door een groot aantal Rotterdammers het initiatief genomen tot de oprichting van Kredietunie Rotterdam.

Internationaal bestaan kredietunies al langer en in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Ierland en Roemenië en hebben zij een aanzienlijke positie in de markt. Zij richten zich vooral op persoonlijke leningen (10-15% SME leningen).

De ontwikkeling van kredietunies in Nederland is van meer recente datum. De eerste ontwikkelingen dateren van 2010. Kredietunies in Nederland zijn coöperaties zonder winstoogmerk die zich richten op het aantrekken van geld van ondernemers, en/of van professionele marktpartijen, en het verstrekken van kredieten aan andere ondernemers voor bedrijfsfinanciering. Met andere woorden:

kredietverlening voor en door ondernemers.

Zowel kredietgevers als kredietnemers worden lid van een kredietunie. De kredietnemer wordt daarnaast ondersteund door een ervaren coach om de slagingskans van de onderneming te vergroten. Meestal is de coach een ander lid van de kredietunie.

Aanleiding voor het ontstaan van kredietunies in Nederland was de terugtrekkende beweging van de banken in het verstrekken van kredieten aan het MKB. Hierdoor krijgt een toenemende groep op zich gezonde MKB bedrijven onvoldoende toegang tot kredietverlening. Tegelijkertijd zijn er MKB bedrijven en (oud) ondernemers die middelen beschikbaar hebben. Naast het rendement wil men, vanwege een zinvolle impact op de branche of regio, in een kredietunie voor de sector of regio investeren.

Een kredietunie brengt beide partijen bij elkaar door middel van coöperatieve kredietverlening zonder tussenkomst van een bank. Een kredietunie richt zich op kleine tot middelgrote ondernemers in een bepaalde branche of regio. De kredietunie geeft de leden de mogelijkheid om samen te investeren in de eigen branche of regio en het investeringsrisico te delen. De kredietunie heeft een kredietcommissie die de beoordeling van kredietaanvragen op zich neemt. Het bestuur van de kredietunie beslist over de uiteindelijke kredietverlening.

 

 

De missie van Kredietunie Rotterdam

Het beschikbaar stellen van kredieten in combinatie met kennis en ervaring om groei, innovatie en continuïteit van regionale ondernemers te realiseren. Hiermee wordt de economische activiteit en werkgelegenheid in de regio gestimuleerd

Dit realiseert Kredietunie Rotterdam door:

  • het aantrekken van middelen van leden en van publieke partijen en/of professionele en institutionele beleggers, die aan andere leden ter beschikking kunnen worden gesteld als bedrijfsfinanciering;
  • het verstrekken van kennis, coaching en het beschikbaar stellen van het netwerk aan leden voor innovatie, groei en continuïteit en duurzaam ondernemen.

MKB-Groeifinanciering:
Vertrouwd, voordelig en sociaal!