Partners

MKB Rotterdam Rijnmond zet zich actief in voor een beter ondernemersklimaat in de Rotterdamse regio. Wij werken aan een regio waar u goede zaken kunt doen. Daarom behartigen wij uw belang, concreet en oplossingsgericht. Zoals het ondernemers betaamt. Graag samen met u onder het motto: Geen woorden maar Zaken!

Wij doen er alles aan om ondernemen makkelijker te maken. Denk aan minder regelgeving, snelle vergunningverlening, eerlijke kansen bij aanbesteding, goede bereikbaarheid, enz. MKB-Nederland – Rotterdam Rijnmond oefent invloed uit op de landelijke, regionale en lokale overheid. Dankzij uw aanmelding kunnen wij dit werk ook in uw regio voortzetten.
Wat mag u van ons verwachten: Belangenbehartiging, informatie, ledenvoordeel en netwerken!

De gemeente Rotterdam stimuleert de economische ontwikkeling in Rotterdam en de regio. Vanuit de afdeling economie worden o.a. het midden- en kleinbedrijf gefaciliteerd door de accountmanagers, ondernemersbalie en de bedrijfscontactfunctionarissen. De gemeente zorgt er voor dat ondernemers zich zoveel mogelijk met het laten floreren van hun onderneming kunnen bezig houden.

De Gemeente Rotterdam steunt het initiatief van Kredietunie Rotterdam en heeft middelen beschikbaar gesteld in de vorm van subsidie om ondernemers die bijdragen aan de werkgelegenheid in de regio een rentekorting te geven op de financiering.

Your Navigator bestaat al vele jaren in verschillende vormen. 
Your Navigator viel eerst onder de vleugels van de Gemeente Rotterdam en de KvK. In maart 2014 is het overgedragen  aan een onafhankelijke stichting, welke is opgezet door 3 maatschappelijk betrokken ondernemers met ervaring als ondernemer, mentor en in diverse mentorraden. Daarnaast hebben zij ook ervaring met het trainen en coachen van ondernemers.
Your Navigator biedt de mogelijkheid een ondernemer, een mentor met specifieke kennis en ervaring te vinden, die samen met die ondernemer zijn of haar ondernemersvraag gaat oplossen. 
De mentor heeft al eerder met het bijltje gehakt, dus de ondernemer kan hiermee zijn vraag oplossen, groeien, ontwikkelen etc. Tegelijkertijd wordt de mentor ook scherp gehouden doordat hij/zij vragen krijgt waar hij/zij al even niet meer over nadenkt. 

De Vereniging Samenwerkende Kredietunies (VSK) is de branchevereniging van kredietunies in Nederland. Inmiddels zijn er 19 kredietunies als lid aangesloten bij de VSK. Deze kredietunies worden door meer dan 125 professionals (veelal op vrijwillige basis) opgezet en gerund. Acht van de aangesloten kredietunies verstrekken actief leningen aan ondernemers in hun regio of sector. De VSK behartigt de belangen van aangesloten kredietunies en zorgt voor een betrouwbaar kwaliteitskader. Daarnaast ondersteunt de VSK de aangesloten kredietunies met het starten en doorgroeien, de implementatie van de Wet Toezicht Kredietunies, het verbeteren van de zichtbaarheid en het inrichten van de organisatie. De Vereniging wordt geleid door de aangesloten kredietunies.