Wethouder Maarten Struijvenberg en MKB Rotterdam Rijnmond voorzitter Pieter van Klaveren


MKB-groeifinanciering: vertrouwd, voordelig en sociaal!

Op 18 januari jl. heeft wethouder Maarten Struijvenberg de start van de Kredietunie Rotterdam aangekondigd middels de symbolische overhandiging van de eerste lening tijdens People’s Business 2018.

Wat is een Kredietunie
Internationaal bestaan kredietunies al langer en in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Ierland en Roemenië en hebben zij een aanzienlijke positie in de markt. Zij richten zich vooral op persoonlijke leningen (10-15% SME-leningen).  De ontwikkeling van kredietunies in Nederland is van meer recente datum. De eerste ontwikkelingen dateren van 2010. Kredietunies in Nederland zijn coöperaties zonder winstoogmerk die zich richten op het aantrekken van geld van ondernemers, en/of van professionele marktpartijen, en het verstrekken van kredieten aan andere ondernemers voor bedrijfsfinanciering.

Met andere woorden: kredietverlening voor en door ondernemers

Waarom Kredietunie Rotterdam
Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf kunnen niet bij een bank terecht voor het financieren van groei, innovatie of noodzakelijke investeringen. Echter, kleinschalig ondernemen is essentieel voor de regio MKB Rotterdam Rijnmond. Om hier een positieve bijdrage aan te leveren is op initiatief van de Gemeente Rotterdam en in samenwerking met MKB Rotterdam Rijnmond de Kredietunie Rotterdam opgericht.

Doel
Het doel van Kredietunie Rotterdam is het beschikbaar stellen van kredieten in combinatie met kennis en ervaring om groei, innovatie en continuïteit van lokale ondernemers te realiseren en daarmee de economisch activiteit en werkgelegenheid in de regio te stimuleren. Kredietunie Rotterdam richt zich op kredieten aan MKB-bedrijven met toekomstperspectief die minimaal drie jaar actief zijn met een kredietvraag tussen de € 50.000 en € 250.000. De financiering beoogt verder een positief effect te hebben op de economische activiteit en werkgelegenheid in de regio.

Zowel kredietgevers als kredietnemers worden lid van een kredietunie. De kredietnemer wordt daarnaast ondersteund door een ervaren coach om de slagingskans van de onderneming te vergroten. Meestal is de coach een ander lid van de kredietunie. De Kredietunie Rotterdam onderkent dat bedrijven door bestaande financiële partijen tijdens de aanvraag en met name gedurende de exploitatie na de investering steeds minder wordt gecoacht. Daarom is de Kredietunie Rotterdam ook de samenwerking aangegaan met Your Navigator. Your Navigator beschikt over ruime ervaring op het gebied van coaching.

Feiten over de Kredietunie Rotterdam

 • Een krachtig gegeven is dat het door MKB Rotterdam Rijnmond is omarmt. De doelgroep is daarmee actief betrokken en de potentiele gebruikers zeer groot.
 • De doelgroep is daarmee vrij ruim. Er zijn geen beperkingen of niches benoemd, anders dan ondernemers in de regio Rijnmond.
 • Er worden straks leningen verstrekt vanaf € 50.000 tot € 250.000.
 • De eerste prioriteit van de Kredietunie Rotterdam is nu om de obligaties uit te geven.
 • Naast een lening ontvangt de ondernemer professionele coaching vanuit de Kredietunie Rotterdam. Dit is een van de sterke elementen waarin een Kredietunie Rotterdam lening zich onderscheidt van een reguliere bank. Het wordt persoonlijker én gedaan door ervaren ondernemers. Hiermee is de kans op default van de betaling aanzienlijk lager. Dit blijkt uit de internationale ervaringen van kredietunies. Met het bedrijf Your Navigator wordt op dit punt samengewerkt. Nota Bene, na de formele aftrap vindt een masterclass plaats over de kredietunie én over kredietcoaching.
 • Een aanvraag kost € 350, die bij een verstrekte lening wordt verrekend.
 • Er is géén vergunning van de Autoriteit Financiële Markten nodig, daar de financiële omvang van de Kredietunie Rotterdam onder de grens van 10 miljoen blijft, maar de AFM zal wel geïnteresseerd mee kijken. Voor hen is het in Nederland ook een relatief nieuw instrument. En hoewel in NL er weliswaar meerdere kredietunies zijn, is de opzet in Rotterdam van dien aard dat hier een groot succes wordt verwacht, mede omdat het MKB Rotterdam zo sterk aanwezig is.
 • De website is kredietunierotterdam.nl en een aanvraag wordt online ingediend, maar de afhandeling zal uiteindelijk persoonlijker worden (van digitaal naar analoog).

In samenwerking met de Kredietunie Rotterdam is tot een innovatieve constructie gekomen om via een rentekorting een prikkel te geven aan ondernemers om vooral werkgelegenheid te realiseren. De gemeente heeft een bijdrage toegezegd van € 250.000 via het cluster W&I dat afkomstig is uit middelen die zijn ontvangen via de Social Return paragraaf bij gemeentelijke inkoopcontracten. De SROI-regeling. Het mooie van de constructie is dat de middelen die via het bedrijfsleven zijn binnengekomen, met als doel werkgelegenheid te creëren, via deze weg weer beschikbaar zijn voor het bedrijfsleven. Wanneer zij de een leningen ontvangen en als gevolg van die investering kunnen aantonen dat er werkgelegenheid door is ontstaan, dan krijg je korting op je rentepercentage. De hele constructie van de KUR en deze renteregeling is een prachtig voorbeeld van hoe de gemeente Rotterdam dergelijke initiatieven van het MKB weet te faciliteren. Hiermee is het uiteindelijk van, voor en door ondernemers geworden.

Geschiedenis in een notendop

 • In december 2015 is een motie afgedaan met als titel ‘MKB Kredietunie Rotterdam’, waarin de wethouder Struijvenberg toezegde om wanneer een serieus initiatief zich aandiende, indien nodig een bijdrage te leveren in de proceskosten.
 • Toen was al zicht op wat uiteindelijk de Kredietunie Rotterdam zou worden.
 • De kopgroep van de Kredietunie Rotterdam ging aan de slag, en naarmate het concreter werd, waren er ook wat obstakels te overwinnen. Zo zijn er 2 overkoepelende kredietunieverenigingen die standaarddocumenten aanbieden en diensten leveren. Uiteindelijk gekozen om met de Vereniging Samenwerkende Kredieunies (VSK) die samenwerking aan te gaan voor wat betreft de documenten en systemen, maar tevens lid te worden van de andere vereniging Kredietunie Nederland. Zo moesten er meerdere organisatorische keuzen gemaakt worden, hetgeen zorgvuldig is gebeurd.
 • Ook werd alvast gezocht naar leden van de coöperatie om enerzijds het startkapitaal bij elkaar te krijgen en anderzijds om de leningen te kunnen verstrekken (de eerste ondernemers die er gebruik van maken). Deze opstartfase wordt op 18 januari afgesloten met de formele aftrap van de Kredietunie Rotterdam middels de symbolische overhandiging van de eerste lening.