EBU
Het einde van een veelbewogen en spannend jaar is in zicht. De coronacrisis is niemand in de koude kleren gaan zitten. Trots ben ik op het URECA-initiatief, dat we met onze partners in zeer korte tijd tot stand hebben gebracht en waarmee we veel ondernemers hebben kunnen ondersteunen in deze moeilijke tijd.

Tegelijkertijd was het ook voor de EBU zelf een spannend jaar. De EBU en nieuwe ROM Regio Utrecht gaan in 2021 samen. Dat betekent voor de EBU een andere rol en een volgende fase. Alle uitvoerende activiteiten worden overgedragen aan de ROM. De vernieuwde Board zal zich richten op strategie, lobby, netwerkvorming en het initiëren van nieuwe samenwerkingsverbanden. De menskracht vervijfvoudigt. Ook start de ROM met een additioneel fonds van 40 miljoen euro. We kunnen dus als regio echt een flinke sprong voorwaarts maken. Meer slagkracht dan ooit.Als directeur van de EBU neem ik ook afscheid van u. Mijn klus zit er op.Ik heb groot vertrouwen in de nieuwe directeur van de ROM, Arjan van den Born en ik hoop dat hij en zijn organisatie de regio Utrecht veel goeds zullen brengen. Het fundament dat de EBU daarvoor de afgelopen jaren heeft gelegd, is bij hem in goede handen.

Met deze Kerst- en Nieuwjaarsgroet introduceer ik Arjan graag in ons EBU netwerk en spreek ik de wens uit dat het ook het ROM netwerk wordt.


Arjan van den Born, directeur ROM Regio Utrecht:

“In het hectische jaar 2020 is de ROM Regio Utrecht begonnen en hebben wij het stokje overgenomen van de EBU. Wij gaan in 2021 verder bouwen op het fundament van samenwerken dat de EBU in de regio gelegd heeft. Wij wensen iedereen in 2021 een jaar van gezondheid, herstel, groei en innovatie toe. Het wordt een jaar waarin we samen een krachtige regio nog iets mooier en innovatiever gaan maken.”
Hartelijke groet,

Ton van Mil Arjan van den Born
Directeur Economic Board Utrecht Directeur Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Regio Utrecht
Met het samengaan van de organisaties zult u in 2021 niet alleen van de EBU relevant nieuws en uitnodigingen ontvangen, maar ook van ROM Regio Utrecht. Indien u dit niet wenst te ontvangen, kunt u zich onderaan deze nieuwsbrief afmelden.

http://economicboardut.m1.mailplus.nl/txt386763/iyWwPBT4nZKTy4y