Van het Bestuur:

Kredietunies staan midden in de lokale samenleving en helpen daarbinnen de ondernemers om te starten, door te starten en helpen ze te (her-) financieren. Dit doen ze door in hun buurt, regio, beroepsgroep of branche de rol van financieringswijzer en non-bancaire financier te vervullen. Daarbij maken ze veelal gebruik van hun goede contacten met andere financiers, gemeentelijke- en provinciale overheden en subsidiefondsen. De bedrijfscoach van een kredietunie vervult hierbinnen een cruciale rol als hoeder van onze gezamenlijke (leden-) investeringen.

Tijdens de coronacrisis is duidelijk geworden dat onze aangesloten kredietunies steeds vaker gevraagd worden om in de kern gezonde bedrijven te helpen die helaas door de coronamaatregelen in een “kwart voor 12” of soms “5 voor 12” situatie terecht zijn gekomen. Het huidige overheidspakket aan financierings- en garantiemogelijkheden voorzien hierin maar gedeeltelijk en kent daarbij ook nog eens minimale omzeteisen waaraan een kleine ondernemer niet kan voldoen (>€250.000). Er dreigen aldus veel kleine ondernemers tussen wal en schip te geraken. De financieringsaanvraag kent vaak ook nog eens een te lange voorgeschiedenis waarbij de bank dan uiteindelijk- na Bijzonder Beheer- heeft besloten niet verder te financieren en het krediet op te zeggen.

De gang naar een kredietunie voor geld (of zelfs “losse” coaching..) en/of het gemeentelijke loket wordt daarbij vaak niet eens overwogen en komt pas in beeld tijdens een schuldhulpverlening. Het Bestuur meent dan ook dat Kredietunies en Gemeenten elkaar meer in de arm moeten nemen om zodoende de ondernemers al in een vroeg stadium te helpen en wil dan ook initiatieven ondersteunen waarbij deze contacten lokaal worden ingevuld. We willen onze leden dan ook oproepen om deel te nemen aan onderstaand vermelde interactieve sessies waarin Gemeenten hun kennis, inzichten en geleerde lessen delen.

Schouders Eronder organiseert op 8 en 9 februari samen met gemeenten online sessies over het inrichten van de dienstverlening aan ondernemers met (dreigende) problematische schulden. Op 8 februari gaan ze in gesprek met wethouders. Op 9 februari zijn er 3 verschillende online sessies met de gemeenten Tilburg, Zwolle en de Drechtsteden-gemeenten.

Op 8 februari van van 15.30 tot 16.15 gaat Sarah Sylbing in gesprek met Eric Dannenberg, voorzitter van Divosa en wethouders Peter Heijkoop (gemeente Dordrecht), René de Heer (gemeente Zwolle) en Joop Wikkerink (gemeente Aalten). Zij vertellen op grond van hun ervaringen wat het inrichten van deze dienstverlening betekent voor de rol van de gemeente en wellicht kredietunies.

Voor kredietunies?

Het inrichten van een effectieve dienstverlening voor ondernemers met schulden vraagt om een gezamenlijke inspanning van lokaal bestuur, maar ook van een kredietunie. Zowel de sessie op 8 februari als de onderstaande sessies zijn dan ook voor alle groepen interessant. Zie ook: https://www.kredietunierotterdam.nl/jannie-van-den-berg-laat-ondernemers-met-schulden-niet-in-de-kou-staan/

We hopen jullie ook tijdens deze sessies te zien!

N.B. Ook 9 februari

Verdiepingssessie 1 – Online via zoom van 11.15 – 12.00  Wat werkt er bij schuldhulp aan ondernemers?

Verdiepingssessie 2 – Online via zoom van 13.30 – 14.15  Hoe bereiken we ondernemers?

Verdiepingssessie 3 – Online via zoom van 14.30 – 15.15  Wat past bij mijn gemeente: dienstverlening voor ondernemers zelf inrichten of inkopen?

AANMELDEN:

Online sessies over het inrichten van de dienstverlening aan ondernemers met schulden | Schouders Eronder

Lees ook deze nuttige werkwijzer:

https://www.schouderseronder.nl/werkwijzer-ondernemers-en-schulden