Factoring als alternatieve financieringsvorm

Alternatieve manieren van financiering, zoals factoring, zijn ouder dan je denkt. Wanneer je denkt aan financieringsmogelijkheden kom je vaak uit bij banken, leningen en stapels documenten. Dit beeld is echter wel aan het veranderen door de opkomst van alternatieve financieringsmogelijkheden. Alternatieve financieringsmethodes zoals factoring zijn in opkomst en worden de laatste jaren steeds populairder onder ondernemers en ZZP’ers. Het zal je echter wel verbazen dat het verkopen van facturen veel verder teruggaat.   

Bij de bouw van de Grote Kerk in Dordrecht werd de laatste steen gelegd rond het jaar 1470. In deze tijd wist men al van het gebruik van factoring af. Niet op de manier zoals wij het nu kennen, maar het concept van je vordering uitbesteden aan een derde partij was niks vreemds. Er wordt gezegd dat factoring zijn oorsprong vindt in de oude Mesopotamische cultuur, met regels voor factoring die zijn bewaard in de code van Hammurabi. Een van de oudste tot dusver gevonden wetboeken. In deze codex staan wetten beschreven over alle taken van de maatschappij, waaronder het verkopen van het recht op een betaling. ‘Factoring’ stelde mensen in staat om betalingen dichterbij te halen. Dit was vooral handig wanneer de oogst bijvoorbeeld mislukte of wanneer er geïnvesteerd kon worden in een nieuw stuk land.

Waarom gebruiken mensen factoring?

Het uitbesteden van een factuur brengt veel voordelen met zich mee. ”Het stelt je in staat sneller te investeren dan je in eerste instantie dacht” verteld Bart van de Plas, medewerker bij Freelance Factoring. ”Wanneer je een investering op het oog hebt is het vaak handig snel te handelen, factoring zorgt ervoor dat je sneller beschikt over het geld waar je voor gewerkt hebt”. Los van de snelle betaling geeft factoring je ook een stuk zekerheid. Het is makkelijker plannen voor de toekomst wanneer je precies weet wanneer je betaling binnenkomt. In de tijd van de code van Hammurabi was het verkopen van een betaling vaak een kwestie van overleven. Gelukkig is dit in onze tijd niet langer het geval, al leven we nu ook in bijzondere tijden. Toch kan factoring een handige oplossing zijn voor ondernemers en ZZP’ers.

https://dordtcentraal.nl/familieberichten/