STAGE BUSINESS DEVELOPMENT, MARKETING & ACQUISITIE

De Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN, www.dekredietunie.nl) bevordert financiering van, voor en door ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf. De VKN is de belangenvereniging voor kredietunies (er zijn thans 45 kredietunies opgericht). Kredietunies zijn coöperatieve kredietverenigingen van ondernemers. Door de coöperatieve structuur waarborgen zij de persoonlijke en menselijke factor in het financieringsbedrijf, waardoor sparen en lenen weer een gezicht krijgen. Kredietunies staan de ondernemer in het Midden- en Kleinbedrijf met geld, maar ook en vooral met raad, daad en ervaring ter zijde. De Vereniging werkt samen met de World Council of Credit Unions (www.woccu.org), “the world’s leading advocate, platform, development agency and good governance model for credit unions”

Per 1 januari 2016 geldt de Wet Toezicht Kredietunies, zowel in de Tweede kamer, als in de Eerste Kamer unaniem aangenomen. Hiermee kan een systeem van kredietunies worden ontwikkeld, zoals die ook in alle Angelsaksische landen bestaan, met dit verschil dat wij in Nederland de kredietunies optuigen van, voor en door MKB ondernemers, niet voor consumenten.

Wij zoeken ondersteuning in de verdere ontwikkeling van ons concept en vooral in de professiona-liseringsslag die we dit jaar van plan zijn te maken. Dat betekent dat we in eerste instantie zoeken naar een stagiair, die het leuk vindt kredietunies via social media te promoten en onder de aandacht te brengen van MKB ondernemers en die  waarde kan toevoegen op een aantal gebieden:

  • Actualiseren van het Marketing en Communicatieplan;
  • Structuur aanbrengen in de aanvragen, prioriteit lijst opstellen;
  • Benaderen van kredietunies, ontwikkelen van contacten uitvoeren van relatiebeheer;
  • Samen met VKN opdrachten verwerven om kredietunies op te richten
  • Assisteren bij revisie Handboek opstellen kredietunie op basis van een Amerikaans voorbeeld en documentatie die al voor handen is.

Ideaal zou zijn een student(e), met kennis van en belangstelling voor niet-bancaire financiering, marketing en communicatie. Het  kantoor is in Den Haag gevestigd, waar een werkplek beschikbaar is. Ben je geïnteresseerd in deze opdracht, stuur dan je motivatiebrief en CV naar Mr Roland R. Lampe

Email: rlampe@dekredietuie.nl  

Met vriendelijke groet,

Roland Lampe, Bestuurder

De Vereniging van Kredietunies in Nederland bevordert financiering van, voor en door ondernemers in het Kleinbedrijf. De co-operatieve structuur van kredietunies waarborgt de persoonlijke en menselijke factor in het bankbedrijf, waardoor sparen en lenen weer een gezicht krijgen. De Vereniging van Kredietunies in Nederland staat de ondernemer in het Midden en Klein Bedrijf met geld, maar ook en vooral met raad, daad en ervaring ter zijde. De Vereniging vn Kredietunies in Nederland werkt samen met de World Council of Credit Unions, “the world’s leading advocate, platform, development agency and good governance model for credit unions”