Minister Dijsselbloem: Op 24 maart 2015 heeft Uw Kamer het initiatiefwetsvoorstel Wet toezicht kredietunies met algemene stemmen aanvaard. Het initiatiefwetsvoorstel is vervolgens op 28 april 2015 zonder stemming door de Eerste Kamer aanvaard. De Wet toezicht kredietunies biedt een toezichtkader voor kredietunies. Nadere invulling van dit toezichtkader wordt geregeld bij algemene maatregel van bestuur en bij ministeriële regeling. Ik heb uw Kamer toegezegd beide in ontwerp voor te leggen. Conform deze toezegging, bied ik u hierbij aan het ontwerp voor het Besluit toezicht kredietunies, alsmede het ontwerp voor de Regeling toezicht kredietunies. Op de in het besluit en de regeling gemaakte keuzes wordt in de nota van toelichting respectievelijk de toelichting ingegaan. Het besluit en de regeling zullen gedurende vier weken openbaar worden geconsulteerd. Na afronding daarvan zal het besluit ter advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State worden aangeboden.

kamerbrief-ontwerpbesluit-en-ontwerpministeriele-regeling-toezicht-kredietunies

ontwerpbesluit-kredietunies

ontwerpregeling-kredietunies