Vandaag is de Kredietunie voor de Stad Amsterdam opgericht. Een kleine groep van ondernemers en oud-bankiers uit Amsterdam heeft de eerste stap gezet voor een kredietunie, die het voor MKB ondernemers in Amsterdam mogelijk zal maken werkkapitaalfinanciering aan te trekken naast het normale bankkrediet. Ondergetekenden worden daarin gesteund door onder meer Wim Greve, ex-topman Rabo Amsterdam en door de Vereniging van Kredietunies in Nederland.

Persbericht Kredietunie Stad Amsterdam