Om uit de crisis te groeien verdienen ondernemers ruimte. Het CDA pleit daarom voor het verminderen van regeldruk voor bedrijven. Het CDA moedigt ondernemerschap aan. Ondernemers zijn heel belangrijk…

Het CDA komt met een wetsvoorstel om de oprichting van kredietunies eenvoudiger te maken. Hierdoor moeten ondernemers in het MKB minder afhankelijk worden van banken als enige bron van financiering. Kredietunies zijn instellingen voor en door ondernemers binnen een sector of regio. Binnen deze kredietunies stoppen bedrijven spaargeld in een pot, waaruit andere bedrijven binnen die unie leningen kunnen krijgen. Met hun wetsvoorstel willen CDA-Kamerleden Eddy van Hijum en

Agnes Mulder het oprichten hiervan vereenvoudigen.

CDA Nieuws-250513