Het Algemeen Overleg van de Commissie Economische Zaken van de Tweede Kamer van 22 juni j.l. sprak onder meer over de financiering van het MKB in Nederland, kredietunies en de BMKB regeling voor MKB ondernemers die een te kort aan zekerheden hebben. Henk Nijboer (PvdA), die ook sprak op ons Symposium “de Common Bond in MKB financiering”, stelde Minister Kamp enkele vragen ( Vragen Ministers Kamp, Dijsselbloem over ontwikkelingen bij kredietunies in Nederland ). Agnes Mulder (CDA) vroeg Minister Kamp extra ondersteuning om de zichtbaarheid van kredietunies in Nederland te bevorderen.

Minister Kamp vond en vindt kredietunies een waardevol en kansrijk initiatief, omdat het  van, voor en door ondernemers, vanuit de markt zelf is opgestart. Tijdens de behandeling van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken in het najaar zal de Minister nader ingaan op op de vraag hoe het Ministerie de zichtbaarheid van kredietunies in Nederland kan helpen vergroten.

Zie ook; Inleiding Onno Ruding 020616