Rente-uitkering leden

De Kredietunie Eemsregio heeft het boekjaar 2015 positief afgesloten. De leden die geïnvesteerd hebben in de Kredietunie hebben dat gedaan door Perpetuele Obligaties te kopen. Deze obligaties kennen een vaste rente van 1% met een variabele opslag. In de Algemene Ledenvergadering heeft het bestuur aan de leden het voorstel gedaan om de variabele opslag vast te stellen op 3%. In de ALV hebben de leden met het voorstel ingestemd.

Dat betekent dat de totale rente uitkering op de obligaties over 2015 uitkomt op 4%. Een mooie rente, zeker gezien de lage rente die op spaarrekeningen wordt vergoed. Voor 2016 verwacht het bestuur van de Kredietunie minimaal eenzelfde resultaat.

Nieuwsbrief 2-2016 Kredietunie Eemsregio