Hoewel crowdfundingplatformen steeds transparanter worden over het resultaat van hun lening-portefeuille is het op dit moment nog niet mogelijk de netto rendementen onderling met elkaar te vergelijken. Uit onderzoek van Crowdfundmarkt blijkt dat de populatie bij veel crowdfundingplatformen te klein is en dat de volwassenheid van de lening-portefeuilles sterk verschilt.

Op dit moment presenteren platformen het netto rendement op een lening-portefeuille op basis van historische data zonder rekening te houden met toekomstige afboekingen. Gevolg: hoe ouder een lening-portefeuille is, hoe lager het netto rendement van een crowdfundingplatform.

Transparanter

Onder druk van de AFM wordt er door de crowdfundingbranche hard gewerkt aan verbetering ten aanzien van het presenteren van netto resultaten op de lening portefeuilles. Op de meeste grote platformen wordt inzicht gegeven in het totaal aan verstrekte leningen, het reeds afgelost deel en de hoeveelheid afboeking. Omtrent de definitie van een afboeking (default) bestaan nog wel wat verschillen maar de crowdfundmarkt wordt steeds transparanter.

Een goed vergelijk is niet mogelijk

De crowdfundingbranche is dus goed op weg. Echter in de huidige markt en op basis van de beschikbare informatie zijn verschillende platformen nog niet met elkaar te vergelijken. Ten eerste omdat de populatie (het totaal aantal projecten) bij het merendeel van de 51 AFM-geregistreerde platformen te klein is voor een goede analyse. Ten tweede omdat de lening-portefeuilles qua volwassenheid sterk verschillen.

Volwassenheid lening-portefeuilles

Crowdfundmarkt heeft de volwassenheid van de lening-portefeuilles afgezet tegen de gepresenteerde netto rendementen per crowdfundingplatform. In dit onderzoek komt duidelijk naar voren dat de netto rendementen van crowdfundingplatformen met een volwassen lening-portefeuilles lager zijn dan die van relatief jonge platformen. Dit is een logische conclusie als je beseft dat in de gepresenteerde netto rendementen alleen de historische afboekingen worden meegenomen.

Crowdfundmarkt - Netto rendementen crowdfundingplatformen

Oplossing

Met de groei van de crowdfundingmarkt zal de populatie vanzelf toenemen waardoor goede analyse in de toekomst mogelijk wordt. Verschillen in volwassenheid van lening-portefeuilles kunnen weggewerkt worden door het verwacht rendement te berekenen op basis van historische data. In de Verenigde Staten gebeurt dit al standaard door platformen als Prosper en Lending Club. Crowdfundmarkt beveelt dit van harte aan.

Website: www.crowdfundmarkt.nl, telefoon: 06 81 92 18 45 / 06 46 95 11 16,

e-mail: info@crowdfundmarkt.nl, twitter: @crowdfundmarkt