2 november 2013: Uit onvrede met het kredietbeleid van banken, richt het midden- en kleinbedrijf in Noord-Limburg een eigen kredietunie op. De unie wordt gevormd door een coöperatie van MKB’ers. De ondernemers maken een kas, van waaruit collega-ondernemers en starters worden betaald. De unie heeft geen winstoogmerk. De kredietunie wordt opgezet voor en door leden van MKB-Limburg afdeling Noord-Limburg. Over een half jaar moet deze kredietunie een feit zijn.

MKB Noord-Limburg zet eigen kredietunie op • Accountancy Nieuws