Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) kunnen kredietunies een waardevolle aanvulling vormen op bancaire kredietverlening aan het mkb. Maar volgens de banken is passend toezicht daarbij een randvoorwaarde om er voor te zorgen dat de belangen van de geldverstrekkende én gefinancierde ondernemer geborgd zijn.

NVB wil toezicht op kred..