Het kabinet heeft aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Zo krijgen meer bedrijven een eenmalige gift via de TOGS-regeling. Ook komen er extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd. Daarnaast gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot een bedrag van twaalf miljard euro. Minister Eric Wiebes en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën) hebben dit dinsdagavond in een Kamerbrief bekend gemaakt.

Aanvulling TOGS-regeling

Het kabinet heeft besloten om deTOGS-regeling aan te vullen. Daardoor hebben diverse contactberoepen zoals tattooshops, die zich eerder nog niet konden registeren omdat ze geen specifieke code in het Handelsregister hadden, toegang tot de TOGS-regeling. Ook zijn kleinere MKB-winkeliers in de food, dienstverlening zoals taxi’s, praktijken van onder andere tandartsen, fysiotherapeuten en toeleveranciers van eet-en drinkgelegenheden of (culturele) evenementen toegevoegd. Toegevoegde ondernemers kunnen vanaf uiterlijk 15 april terecht bij de verruimde TOGS.

GO-regeling

Het kabinet heeft besloten om het garantieplafond van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO) verder te verhogen naar 10 miljard euro (was al verruimd op 17 maart 2020 van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro). Met de GO helpt het ministerie van EZK het MKB en grote ondernemingen door garantie op bankleningen en -garanties (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximale garantiepercentage is dinsdag verhoogd van 50% naar 80% voor grootbedrijven en 90% voor het MKB, met als voorwaarde dat zij worden getroffen door corona. Het maximum per onderneming was op 17 maart al tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro.

Lagere premie BMKB-regeling en verhoging garantiebudget

Het kabinet heeft ook besloten om de premie voor de Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling (BMKB) te verlagen van 3,9% naar 2%. Met deze verlaging wordt financiering toegankelijker voor ondernemers. Het kabinet vindt dat ook banken zelf goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij klanten en of die nog steeds reëel zijn.
Daarnaast wordt het garantiebudget van de BMKB verhoogd van de beschikbare 765 miljoen euro naar 1,5 miljard euro. Ook is besloten dat non-bancaire financiers zich kunnen accrediteren om hun bestaande klanten te financieren onder de coronamodule van de BMKB.

Specifieke kredietmogelijkheden voor startups en scale-ups

Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.

Gerelateerde artikelen

Corona | Vandaag 230 miljoen uitgekeerd aan NOW

Corona | Welke steun is er voor de dga?

Corona | Het economische nieuws dat je wist dat zou komen

Corona | Aanvragen NOW en TOGS nog steeds flink in de lift