MKB NederlandMKB-Nederland vraagt van het kabinet een nieuw soort ‘Tante Agaath-regeling’, de afgeschafte regeling die het lenen van startkapitaal fiscaal aantrekkelijk maakte. Dat presenteerde voorzitter Jacco Vonhof in de Ondernemersagenda.

De voorzitter van MKB-Nederland bood de ondernemersagenda op dinsdag 1 oktober aan minister-president Mark Rutte aan. De ondernemersorganisatie wil verder dat de transitievergoeding zodanig wordt omgebouwd dat de regeling ook wordt ingezet waarvoor die oorspronkelijk bedoeld was. Ook moet het kabinet ondernemersregelingen verbeteren om bijvoorbeeld groei te stimuleren. Het moet afgelopen zijn met het ondoordacht snoeien in ondernemersregelingen zoals de zelfstandigenaftrek.

MKB-Nederland geeft aan met haar ondernemersagenda mede richting te willen geven aan het ondernemersbeleid in ons land. ‘We missen integraal ondernemersbeleid vanuit het kabinet. Het beleid zwalkt te vaak van links naar rechts. Dan wordt de winstbelasting verlaagd, dan weer niet. Te vaak ook, is het doel onrealistisch, wordt het tegenovergestelde bereikt of raakt het onbedoeld grote groepen MKB-ondernemers. Dat moet echt anders. Een betrouwbare overheid, dáár hebben ondernemers wat aan.’

Bron: mkb.nl

https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/10/02/mkb-nederland-pleit-voor-fiscale-tante-agaath-regeling/