kwaadwillendHet kabinet wil met Nederland in 2030 naar 49 procent CO2-reductie. Ook het midden- en kleinbedrijf moet dan mee, maar ondernemers maken zich zorgen om de kosten die dat met zich meebrengt. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat belooft te kijken naar financiering van die beoogde verduurzaming. 

Investeringen

De verduurzaming van een gebouw of het wagenpark vergt vaak aanzienlijke bedragen die ondernemers niet zomaar zelf op tafel kunnen leggen, weet ook Wiebes. En als zij die middelen wel kunnen vrijmaken, vragen de primaire bedrijfsactiviteiten minstens evenveel financiële aandacht. Dat zegt volgens Wiebes echter niet dat de investeringen in verduurzaming per definitie onaantrekkelijk zijn, immers: wie de investering over langere tijd kan uitsmeren, met de juiste financiering, kan de energierekening al direct zien dalen. Het betekent wel dat er nadrukkelijker gekeken moet worden naar het achterliggende financieringsvraagstuk.

In een handige infographic schetst Wiebes de route naar een duurzamer mkb.

2020 – De Energiebelasting is aangepast: aardgas wordt duurder en elektriciteit goedkoper; Verbreding energiebesparingsplicht voor bedrijven

2021 – CO2-heffing voor industrie; Stap over op emissieloos rijden want o.a. accijnzen worden hoger; Alle nieuwbouw moet bijna energieneutraal zijn

2022 – Regels voor zakelijk verkeer om CO2 uitstoot te verlagen

2023 – Salderingsregeling zonnepanelen verlengd tot 2023, daarna geleidelijke afbouw; Kantoren moeten minimaal energielabel C hebben

2050 – In 2050 zijn (bijna) alle bedrijfspanden aardgasvrij

2025 – Zero-emissiezones voor werkverkeer in stadskernen van 30-40 grote steden; Tot 2025 geen Motorrijtuigenbelas ting (MRB) voor elektrische auto’s

Subsidies

Lagere energierekening
PRE: energie besparende maatregelen
ISDE: warmtepompen en zonneboilers MKB Idee
EIA: energiezuinige technieken en duurzame energi

Duurzaam vervoer
Anders Reizen informeert over duurzamer, goedkoper én gezonder vervoer voor uw medewerkers
MIA/Vamil-regeling

Bijscholen en omscholen
MKB Idee
SLIM

Innovatie
VEKI, DEI+, HER, MOOI

Duurzame opwekking
SDE: opwekken van duurzame energie

Aardgasvrije panden
Check bij uw gemeente hoe en wanneer uw wijk aardgasvrij wordt