Volgens de SER gaan we naar een nieuw eco-systeem van het financieringslandschap waarin de banken nog ongeveer vijftig procent van de mkb-financieringen voor hun rekening zullen nemen. De rest van de financiering zal op een andere wijze, vaak bij meerdere financiers, moeten worden gerealiseerd.

Maar wat een gestapelde financiering eveneens lastig maakt is dat de termijnen waarbinnen je de financiering hebt geregeld niet eenduidig is. Een financiering via Spotcap kan in vijf dagen zijn gerealiseerdzijn, het vinden van een partij die het eigen vermogen van de ondernemer versterkt kan wel zes tot negen maanden duren. En een financiering via crowdfunding kan in het ene geval binnen tien dagen zijn geregeld, in een andere case kan het best zo zijn dat dit drie of vier maanden duurt. Daarbij komt dat er met sommige nieuwe financiers nog niet zo veel ervaring is opgedaan. Denk hierbij aan Kredietunies.

NBA-accountant-stapelfinanciering-260815