Hoewel bancaire financiering de belangrijkste bron van vreemd vermogen blijft voor het mkb, is de omvang van alternatieve financieringsvormen sinds de crisis sterk gestegen.

Dat meldt Rabobank. Bancaire financiering is goed voor een totale uitstaande kredietverlening aan het niet-financiële bedrijfsleven van 309 miljard euro, waarvan 126 miljard door de drie grootbanken (ING, Rabobank, ABN Amro). De alternatieve financieringsvormen leasing en factoring zijn inmiddels goed voor 11 miljard euro, en nieuwere vormen zoals microfinanciering, crowdfunding, mkb-fondsen en kredietunies zijn samen goed voor ruim 1 miljard.

De kredietomvang van de microfinanciering, crowdfunding, mkb-fondsen en kredietunies is weliswaar erg klein vergeleken met de bancaire financiering, maar er zit wel een sterke groei in. Zo werd er in 2011 nog nauwelijks aan financiering gedaan via crowdfunding, maar inmiddels gaat het om in totaal 223 miljoen euro (2017).

In het afgelopen jaar is er ook veel te doen geweest over cryptocurrencies, waarmee bedrijven via zogenoemde initial coin offerings geld kunnen ophalen, net als bij een beursgang. Het toezicht op dit soort investeringsmogelijkheden is echter ingewikkeld, waardoor veel toezichthouders, waaronder de AFM, waarschuwen voor de gevaren van ico’s. Volgens Rabobank moet het mkb ook nog weinig hebben van cryptocurrencies.