Ondernemers hebben in 2020 grote stappen gezet met digitalisering, maar zijn zich ook breder gaan oriënteren op non-bancaire financieringen. De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de noodzaak voor non-bancaire financiering een stuk hoger op de politieke agenda is gekomen. Dat stelt de Stichting MKB Financiering in haar jaaroverzicht over 2020. In 2020 is het aantal geaccrediteerde Erkend MKB Financiers gegroeid van tien naar zeventien, zo meldt de stichting. Belangrijke activiteit was daarnaast de ontwikkeling van een Keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB, bestemd voor adviseurs voor mkb financiering.

De stichting werkte samen met organisaties als MKB Nederland, NBA, SRA, ONL, AFM en opleiders om het keurmerk, inclusief praktijk- en theorie examen, te ontwikkelen. Met een wachtlijst van ruim driehonderd aanmeldingen is er veel interesse. Dit voorjaar worden de eerste keurmerken uitgereikt. De stichting verwacht over 2021 verdere groei, door een toename van het aantal aangesloten financiers en het beheren van het keurmerk van adviseurs.

https://www.accountant.nl/nieuws/2021/6/coronacrisis-versterkt-behoefte-aan-non-bancaire-financiering/