Voor een gemiddeld Duits mkb-bedrijf wordt 19,2 procent meer betaald dan voor een vergelijkbaar Nederlands mkb-bedrijf. Gemiddeld wordt in Duitsland een mkb-bedrijf voor 5,9 keer de brutowinst (EBITDA) verkocht, tegen 4,95 keer de brutowinst in Nederland.

Dat is een van de uitkomsten van de Overname Barometer, het periodieke onderzoek van de overnameplatformen Brookz en Dealsuite naar cijfers en trends in de overnamemarkt. Het onderzoek werd gehouden onder 262 Nederlandse en 289 Duitse fusie & overname advieskantoren (ca. 1.700 adviseurs) die zich richten op bedrijven met een omzet tussen 0,5 en 30 miljoen euro.

Het grootste verschil in verkoopopbrengst wordt genoteerd in de sector Automotive, Transport & Logistiek. In Duitsland wordt in deze sector 5,7 keer de EBITDA betaald voor een onderneming tegen gemiddeld 3,85 keer de EBITDA in Nederland.  De hoogste gemiddelde EBITDA multiple wordt zowel in Nederland als in Duitsland betaald voor bedrijven in de sector IT & Online. De betaalde multiple in deze sector bedraagt 8,0 in Duitsland en 6,25 in Nederland. De enige sector waarin in Duitsland gemiddeld een lagere EBITDA multiple wordt betaald dan in Nederland is de sector Groothandel.

Voor een onderneming in deze sector geldt in Nederland een gemiddelde EBITDA multiple van 5,65 ten opzichte van 5,2 in Duitsland. Een verschil van 0,45 in het voordeel van Nederlandse groothandels.

Het feit dat voor een gemiddeld Duits MKB-bedrijf bijna 20 procent meer wordt betaald dan voor een vergelijkbaar Nederlands mkb-bedrijf verraste Floyd Plettenberg, partner bij Brookz, niet: “Duitsers hebben veel eisen, maar zijn ook bereid daarvoor te betalen. Gezien het grote prijsverschil is het voor Nederlandse ondernemers dus aantrekkelijk om open te staan voor Duitse kopers. Nu de markt steeds transparanter en toegankelijker wordt is dat ook mogelijk.”

Nederlandse markt

Over de hele linie van sectoren zijn in de afgelopen zes maanden zowel het aantal transacties als de betaalde prijzen stabiel gebleven. Daarmee kan voor de Nederlandse overnamemarkt nog steeds gesproken worden van een robuust, hoog niveau van activiteiten en prijzen.

De vooruitzichten voor de tweede helft van 2019 zijn volgens Brookz nog steeds goed, maar iets minder positief dan een half jaar geleden: ruim 84 procent van de overnameadvies-kantoren (was 91%) verwacht dat de mkb-overnamemarkt de komende 6 maanden stabiel zal blijven of verder aan zal trekken. Een minderheid van 16 procent verwacht dat de markt gaat verslechteren. Uitgedrukt in een rapportcijfer geven de overnameadvieskantoren een 7,4 voor het verwachte overnameklimaat in de tweede helft van 2019, tegen een 7,6 voor de eerste zes maanden van dit jaar.

https://bit.ly/2m5qlRO