Er is extra budget beschikbaar gesteld voor de regeling Borgstelling mkb-kredieten (BMKB).

Eind 2018 is voor het jaar 2019 een subsidieplafond beschikbaar gesteld van 640 miljoen euro. Omdat, gelet op de toegenomen vraag, de verwachting is dat dit plafond mogelijk niet toereikend zal zijn, wordt nu het subsidieplafond voor 2019 verhoogd naar 740 miljoen euro.

Over de regeling

De BMKB-regeling is bedoeld om knelpunten bij de kredietverlening door particuliere kredietinstellingen (banken en kredietverstrekkers) aan mkb-ondernemingen te verminderen.

https://bit.ly/2Y99DA2