Accountant

Het subsidieplafond voor 2018 voor de regeling Borgstelling mkb-kredieten (BMKB) is verhoogd. Aanleiding voor de verhoging is dat het gebruik van de BMKB in de loop van 2018 is toegenomen. Eind 2017 is voor het jaar 2018 een subsidieplafond van 600 miljoen euro beschikbaar gesteld. Omdat, gelet op de toegenomen vraag, de verwachting is dit plafond niet toereikend zal zijn, wordt het subsidieplafond voor 2018 verhoogd naar 740 miljoen euro.
De regeling Borgstelling mkb-kredieten is bedoeld om knelpunten bij de kredietverlening door particuliere kredietinstellingen (banken en kredietverstrekkers) aan mkb-ondernemingen te verminderen.

Bron: Vindsubsidies

Tijdelijke verruiming BMKB
Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is verruimd tot en met 31 december 2018. Voor bestaande bedrijven is er tot een kredietbehoefte van € 266.667 de mogelijkheid om driekwart te financieren met BMKB-krediet, anders ligt de grens op maximaal de helft van de kredietverstrekking. Verder is het maximum van het BMKB-krediet tijdelijk verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen. Op het BMKB-krediet is een overheidsborgstelling van 90% van toepassing.

https://bit.ly/2yxVnTF