Accountant

Het UWV heeft in vier dagen tijd ruim 21 duizend aanvragen ontvangen van werkgevers voor de derde periode van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Dat meldt de uitkeringsinstantie. Van deze aanvragen zijn er al 9.781 goedgekeurd. De eerste 946 werkgevers hebben inmiddels een voorschot ontvangen, in totaal een bedrag van 26 miljoen euro.

Het aantal aanvragen in de eerste (werk)week is iets hoger dan tijdens de tweede aanvraagperiode. Toen waren na vijf dagen zo’n 17 duizend aanvragen binnen. In de eerste aanvraagperiode NOW lag het aantal aanvragen beduidend hoger. Op de vrijdag na de opening van het loket op maandag 6 april stond de teller toen op 79 duizend.

De NOW-regeling is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden oktober tot en met december. Die tegemoetkoming is dit keer maximaal 80 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. Daar staat tegenover dat de loonsom met 10 procent mag dalen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van de tegemoetkoming. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Het UWV laat weten dat het voor een snelle afhandeling van belang is dat werkgevers de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Om werkgevers daarbij te helpen zijn op de website van UWV uitgebreide informatie en instructiefilmpjes te vinden. Ook is het van belang dat werkgevers een realistische inschatting van hun situatie maken. Met de rekenhulp Omzetverlies kunnen werkgevers het percentage aan omzetverlies berekenen. Op www.simulatienow.nl kunnen werkgevers een inschatting maken van de hoogte van het voorschot en de uiteindelijke tegemoetkoming. De tool laat onder andere zien wat de gevolgen zijn van een dalende loonsom.

Werkgevers kunnen nog een aanvraag indienen tot en met 13 december.

https://www.accountant.nl/nieuws/2020/11/now-3-21-duizend-now-aanvragen-in-vier-dagen/?utm_campaign=Acc.nl+x+mnd+2019&utm_source=+Accountant.nl&utm_medium=email

GERELATEERD

NIEUWS 

Koolmees: baanbehoud stond voorop bij vormgeving loonregeling

Het kabinet heeft het bonus- en dividendverbod in de loonkostenregeling zo vormgegeven dat de kans op behoud van werkgelegenheid het grootste was. Daarom is ervoor…