De redactie –  13 nov 2019

De omzet van het Nederlandse midden- en kleinbedrijf (mkb) blijft groeien. Mkb’ers moeten wel lang wachten op hun geld. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van de Exact mkb monitor, een online dashboard dat inzicht geeft in de huidige staat van het Nederlandse mkb. Het dashboard is gebaseerd op de geanonimiseerde gegevens van ruim 340.000 Nederlandse administraties.

In alle maanden van het jaar lag de omzet hoger zo’n 4 procent dan dezelfde periode in 2018; alleen in juni was er een dipje te zien. Een positieve uitschieter is de bouw: mkb-bedrijven in deze sector laten al maandenlang een positieve omzetontwikkeling zien, met een gemiddelde omzetstijging van ruim 7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. De horeca-sector presteert maar een klein beetje beter dan in 2018, met een gemiddelde omzetstijging van minder dan 1 procent.

De cashflowpositie van mkb-bedrijven laat ook nog altijd een positieve lijn zien. In juli had 54 procent van de bedrijven een positieve cashflow – er kwam dus meer geld binnen dan er uit ging.

Mkb’ers moeten wel lang wachten op hun geld. De gemiddelde betaaltermijn van facturen ligt rond de 31 dagen. Opvallend is dat de betaaltermijn relatief hoog ligt in de accountancy-sector: gemiddeld 33,8 dagen. Facturen in de horeca worden het snelst betaald (gemiddeld na 26,7 dagen).

https://bit.ly/2KiFwAI