Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden.
Hierdoor is de Wwft aangepast.

Door drs A.A. Boxum RA EMITA en mr. A.B. Schoonbeek

De naleving van anti-witwasregels door poortwachters zoals accountantsorganisaties staat hoog op de politieke agenda en daarbij speelt de Wwft 2018 een belangrijke rol. Dat dit niet slechts met de mond wordt beleden, volgt wel uit het feit dat ING recent de omvangrijkste schikking tot nu toe heeft getroffen wegens het niet juist naleven van de Wwft. Het zal u niet zijn dat ontgaan dat kort daarna de rol van de bij deze affaire betrokken accountantsorganisatie ook in de publieke belangstelling stond. Het lijkt geen overbodige luxe voor accountantsorganisaties om de juiste naleving van de Wwft 2018 snel geborgd te hebben.

https://bit.ly/2P46Oy4