Charles Sanders –  22 jan 2020
Nu banken minder het mkb financieren zijn alternatieven nodig. De accountant kan helpen met alternatieven, laat Victor Verstappen van BDO zien. Geld lenen bij een bank is als hordenlopen. Waarbij de kans om aan het einde van het parcours met lege handen achter te blijven groot is. Met name mkb -ondernemers moeten daarom vaak op zoek naar alternatieve financiering. Victor Verstappen, M&A Partner en praktijkexpert bij BDO Accountants & Adviseurs, helpt.

Alternatieve financiering staat voor het complete oeuvre aan financieringen, naast die klassieke banklening. Bijvoorbeeld crowd financing, leasing, factoring, informal investors en formal investors. Informal investors zijn vaak familieleden of andere bekenden van de ondernemer. Of ‘selfmade men’, die op informele wijze kapitaal investeren in de vorm van eigen vermogen of achtergestelde leningen. Formal investors zijn verschaffers van risicovermogen die op meer professionele en formele wijze investeren. Zoals private equity, venture capitalists en growth investors. Omdat de traditionele banken sinds de crisis nog nadrukkelijker met de Basel regelgeving te maken hebben, stuit het mkb niet zelden op gesloten deuren. Victor Verstappen van BDO Accountants heeft antwoorden in dat ondoorzichtige financieringsweb.

Verstappen werd na zijn studie bedrijfseconomie en rechten zelfstandig ondernemer, hij runde acht jaar lang zijn eigen ict-bedrijf en verkocht dat in 2004. Vervolgens koos hij voor een baan als interim-manager vanuit finance en de business. Toen de kredietcrisis uitbrak, was hij interim CFO bij een groot internationaal architectenbureau. “Dat was alle hens aan dek”, weet de Partner M&A bij BDO Accountants & Adviseurs nog goed. “In vijf jaar tijd hebben we het personeelsbestand moeten reduceren van 180 naar 25 fte. Zwaar.”

Mkb-ondernemer helpen 
Na als zelfstandig interim CRO en Manager Bijzonder Beheer bij Rabobank te hebben gewerkt, stapte hij in 2014 over naar BDO, in de functie van Senior Manager Business Restructuring. Allemaal jobs die inhoudelijk goed van pas komen bij zijn huidige functie waarin het er altijd om gaat de mkb-ondernemer te helpen financieringsoplossingen te vinden.  “Ondernemers en bankiers spreken elkaars taal niet”, weet Verstappen. “Financieel advies voor het mkb is een gat in de markt, dat door BDO is omarmd. Ik begeleid de projectleiders van onze meer dan 25 vestigingen in het land. Met zeg maar ‘het ontsluiten van de geldverstrekkers en wie, wat, hoe financiert’. Is een financier gemakkelijk of stelt hij veel eisen? Het gaat om zo’n zeventig geldverstrekkers, waarbij banken nog steeds een grote rol spelen. Voor leningen bij de eigen huisbank weten ondernemers de weg wel te vinden, wij helpen bij die andere trajecten.” Daarbij gaat het om bijvoorbeeld werkkapitaal financiering, voorraad financiering, lease financiering, het verstrekken van achtergesteld vermogen en crowdfunding. Over dat laatste: “Tien procent rente op een lening bij een bepaald risicoprofiel kan nog wel, maar als die rente richting de 18 procent gaat… Sommige partijen staan agressief in de markt.”

Banken heel streng
Namens BDO adviseert Victor Verstappen vooral het grotere mkb, waarbij het om leningen tussen de pakweg 5 ton en 3,5 miljoen euro gaat. “Voor financiering tot een kwart miljoen euro zijn banken heel streng, wij zitten veelal boven dat bedrag.“  Trends zijn factoring en leasing; lage rente en veilig onderpand gelden hier als toverwoorden. En dan is daar nog revenue based financing. Waarbij de aflossing is gebaseerd op de omzet van het lenende bedrijf. Risicokapitaal zonder equity.  “Het kan met de bedrijfsresultaten even tegen zitten, of het gaat juist heel erg goed”, legt Victor Verstappen uit. “In die verschillende scenario’s krijgen de financiers navenant hun inleg langzamer of sneller terug. Dat werkt voor early stage bedrijven die al omzet maken en een veelbelovende toekomst lijken te hebben. Stel, je hebt een duurzaam businessplan. Maar dat niet bancair financierbaar blijkt. Dan kan het interessant zijn bekendheid te werven onder de financiers die actief zijn op crowdfunding platforms en zich richten op duurzaamheid. In Silicon Valley één van de trends.”

One stop shop
BDO biedt voor het mkb de meerwaarde van die goede reputatie en dat uitgebreide netwerk om ook de complexe financiering rond te krijgen. “Wij willen die one stop shop zijn, dus veel meer dan de rol van traditionele accountant”, vertelt Verstappen. “En daarvoor hebben we bij BDO met legal, tax, finance en ict ook alle disciplines en kennis in huis. Minder bancair, meer non-bancair. Dat is de toekomst van mkb financieren. Voor de founders van bedrijven op zoek naar financiering ook veel vriendelijker; je raakt immers niet een deel van je bedrijf kwijt door die lening. Wij acteren überhaupt  met steeds meer bedrijfskundig adviseurs met een eigen specialisme. De wereld is complex geworden en dat wordt er niet minder op.” In een blog schreef Verstappen eerder onder de kop ‘Traditionele financiering doodlopende weg?’: “Van alle kleine bedrijven (1 tot 10 medewerkers) die financiering aanvragen, krijgt ruim een derde nul op het rekest. Volgens DNB zijn vooral kleinere bedrijven vaak niet in staat volledig inzicht te verschaffen in hun financiële situatie. Dat beperkte inzicht maakt het beoordelen van kredietwaardigheid van het mkb – en daarmee de kwaliteit van kredieten in de portefeuille – bewerkelijk. Voor traditionele aanbieders is het kredietrisico op mkb-leningen bovendien relatief hoog, met sinds 2013 gemiddeld 10 procent aan niet-terugbetaalde leningen.” Maar de opkomst van fintech biedt uitkomst, aldus Victor Verstappen. “Via deze alternatieve geldverstrekkers (zoals Spotcap, Novicap, Debitroom, October en en Ebury) vinden steeds meer kleinbedrijven hun weg naar financiering. Een overweldigende meerderheid geeft aan in de toekomst opnieuw dit traject te kiezen in plaats van de traditionele route. Het aanvraagproces bij fintech-bedrijven is over het algemeen veel eenvoudiger, de flexibiliteit groter.”

Fintech niet duurder
Dat de rente bij fintech financiers hoger is, mag de pret niet drukken. “Feitelijk financieren zij vaak risicovoller dan traditionele aanbieders. Zekerheden worden vaak niet bedongen. Aan de andere kant wordt die rente alleen betaald over het opgenomen bedrag. Bij reguliere spelers moet ieder jaar ook over de beschikbare limiet een vergoeding worden betaald en niet alleen over het opgenomen geld. Per saldo is de financiering bij fintech dan vaak niet duurder..” Verstappen geeft ook een voorbeeld uit de BDO-praktijk. “Ik denk dan meteen aan een klant die speelgoed produceert, importeert en verkoopt. Dit bedrijf wilde extra voorraden inkopen om nog sneller te groeien. Na veel moeite konden we de rekening courant van vier naar negen ton tillen. Via Spotcap hebben nog drie ton extra financieringscapaciteit kunnen realiseren, een bedrag dat het bedrijf wel binnen twaalf maanden moest terugbetalen. Dat bleek geen enkel probleem. De voorraad was snel verkocht, dus de speelgoedproducent maakte slechts enkele maanden van de gelegenheid gebruik. Ja, tegen een behoorlijke rente. Maar die werd ruimschoots gecompenseerd door de extra winst.”

De traditionele weg is dus niet de enige, en zeker ook niet per definitie de meest geschikte en prettige weg, concludeert Verstappen in zijn blog. “Fintech-bedrijven zijn met name voor het mkb en bij aanvragen tot 1 miljoen euro een interessant alternatief. Het huidige landschap vereist wel kennis van de markt van geldverstrekkers. Met hulp van de juiste gids vindt u vanzelf de weg die leidt naar een succesvolle financieringsaanvraag.”

Heuse mkb-beurs
Verstappen is namens BDO zo’n ‘juiste gids’. Ook voor de route richting nieuwe initiatieven vanuit de banken. Zo worden via Rabo & Crowd obligaties en aandelen in mkb-bedrijven op de markt gebracht en verhandeld. Een heuse beurs dus voor het midden- en kleinbedrijf, een initiatief van Rabobank en Nxchange. Via het Nxchange-platform kunnen investeerders helpen bij het waarmaken van mkb-plannen en -ambities. Een deel van de financiering van een bedrijf wordt door Rabobank verstrekt, een ander deel komt van partijen die investeren in de obligaties van deze bedrijven. ‘Ondernemend Nederland wordt vooruit geholpen en je maakt kans op een aantrekkelijk rendement’, aldus Rabobank wervend op de eigen website. Victor Verstappen over de rol van BDO in dat grote financierings spel: “Wij zijn dé accountants en adviesorganisatie voor het grotere mkb, voor de dobber dus waar ondernemend Nederland op drijft. De kleintjes onder de kantoren kunnen niet goed mee in de digitaliseringsslag en bieden onvoldoende op het gebied van Legal, Tax en internationalisatie, de Big Four spreken weer de taal van de ondernemer niet. Als one stop shop zijn wij één met die ondernemer. We weten wat zijn plannen zijn, zijn op de hoogte van de cijfers, van het financiële totaalplaatje. En we kennen de markt. Die duurzame, warme en innige relatie met de mkb’er maakt onze positie uniek.”

https://bit.ly/36kVJ04