Het aantal mensen dat voornamelijk hun inkomen als zelfstandige verdient is in de periode 2007-2018 toegenomen met 260.000 tot 1,3 miljoen.

Vooral in de zakelijke dienstverlening en in de zorg nam het aantal zelfstandigen toe. Het mediane inkomen van zelfstandigen in de dienstverlening was het hoogst. Vooral in de zorg en handel komen vaker relatief lage inkomens voor.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe gedetailleerde cijfers over het inkomen van zelfstandigen per bedrijfstak.

Ten opzichte van 2007 waren er in 2018 zowel absoluut als relatief gezien meer zelfstandigen actief in de zakelijke dienstverlening (een toename van 78.000 personen), in de gezondheids- en welzijnszorg (+55.000), en in de bouwnijverheid (+56.000). Ook in de handel nam het aantal zelfstandigen toe (+8.000), maar in de landbouw, bosbouw en visserij was sprake van krimp (-4.000).

Ruim 48 procent van de zelfstandigen was in 2018 in een van deze vijf bedrijfstakken actief; in 2007 was dat 42 procent. In 2007 was van het grootste aantal zelfstandigen actief in de handel, in 2018 heeft de zakelijke dienstverlening de koppositie overgenomen.

(CBS)

https://bit.ly/2TZoxJa