21 januari 2016 Nieuws

richting

In het kader van het onderhouden van de constructieve dialoog met de crowdfundingsector, heeft de AFM op 19 januari een bijeenkomst georganiseerd voor vertegenwoordigers van crowdfundingplatforms. De nieuwe regels treden uiterlijk per 1 april 2016 in werking voor alle crowdfundingplatforms met een vergunning of een ontheffing. Het betreft een pilot en de voorschriften worden op twee momenten geëvalueerd, in oktober 2016 en april 2017. De wijze van evaluatie komt mede in overleg met sector tot stand.

http://bit.ly/1Udyf1B