Op 9 juli vond een bijeenkomst plaats voor platforms met een vergunning of ontheffing en met de branchevereniging voor crowdfunding. Tijdens deze bijeenkomst zijn de kaders van een mogelijke investeerderstoets en alternatieve voorschriften aan bod gekomen. We hebben de aanwezigen gevraagd hun ideeën en input naderhand met de AFM te delen.

Deze brainstorm en de reacties nadien heeft de AFM als uitgangspunt gebruikt voor onderstaande aanpassingen van de voorschriften. Uiterlijk met ingang van de inwerkingtreding van de nieuwe regels van het BGfo in 2016, verwacht de AFM dat alle crowdfundingplatforms aan onderstaande voorschriften voldoen. Indien de inwerkingtreding van het gewijzigde BGfo vertraging oploopt, zal de AFM onderstaande voorschriften in ieder geval per 1 april 2016 in werking laten treden. Indien het platform deze voorschriften al voor deze datum in werking wil laten treden staat dat het platform uiteraard vrij mits alle onderdelen worden geïmplementeerd.

De voorschriften gelden voor alle platforms. De AFM zal in januari 2016 de nieuwe voorschriften schriftelijk en per platform communiceren. Begin 2017 zal de AFM samen met de sector evalueren in hoeverre er een goede balans is gevonden tussen het wegnemen van belemmeringen voor de groei van crowdfunding en het effectief beschermen van consumenten.

http://bit.ly/1XZcM2e