acuut 2 miljard nodig om 5 miljard euro schade in 2 maanden te overleven

 

Wereldwijde maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen, veroorzaken een acute noodsituatie in de Nederlandse tuinbouw, zo zijn alle brancheorganisaties in Nederland het eens. Zij vragen om een breed pakket aan steunmaatregelen. Als noodkrediet voor de sierteeltsector wordt om 2 miljard euro gevraagd. Greenport Nederland doet er nog een schepje bovenop en voorziet een schade van 5 miljard euro de komende twee maanden.

Gisteren vergaderde een delegatie van Glastuinbouw Nederland allereerst met de banken en Royal FloraHolland en aansluitend met de ketenpartners binnen Greenport Nederland, waarna in het eigen crisisteam de balans werd opgemaakt.

Uitstel belastingen
De exportwaarde van de Nederlandse glastuinbouw bedraagt € 7,6 miljard, waarvan € 4,6 miljard sierteelt en € 3,0 miljard glasgroente. Gezien de huidige impact en de verwachte duur van de Corona-crisis, stelt Van der Tak dat de glastuinbouwsector € 2,0 miljard nodig heeft om het verlies te compenseren dat door deze ingrijpende situatie wordt veroorzaakt. “Echter is € 2 miljard zeker niet genoeg! Op zeer korte termijn is daarnaast uitstel van belastingen noodzakelijk, waaronder ODE en de energiebelasting én uitstel van rente en aflossing bij de banken, om de acute nood bij ondernemers in de glastuinbouw enigszins te verlichten”, benadrukt Van der Tak. “Gebeurt dat niet dan vallen er volgende week al glastuinbouwbedrijven om.”

Dat betreft niet alleen telers van snijbloemen en kamerplanten, maar ook het perkgoedseizoen kent een valse start. Aan de kant van glasgroente valt de foodservicemarkt, als gevolg van sluiting van de horeca, uiteraard geheel weg deze weken. Verder zijn er zorgen over het voldoende beschikbaar houden van personeel voor het oogsten en verpakken van glasgroenten en nu in steeds meer Europese lande de grenzen worden gesloten.

Noodkrediet en Noodfonds
Om de getroffen bedrijven binnen de glastuinbouwsector acuut te ondersteunen zijn twee maatregelen in de maak;

1. Noodkrediet: afgesproken is dat de banken deze week met een uitwerking van deze regeling komen. Hierbij wordt gedacht aan het uitstellen van rente en aflossing voor een bepaalde periode en het verstrekken van tijdelijk krediet of verruiming van het Borgstellingsfonds Landbouw (BL) en voor de handel het Borgstellingsfonds midden en kleinbedrijf (BMKB).

Hiervoor dient iedere ondernemer een liquiditeitsprognose aan te leveren bij zijn of haar bank. Zodra Glastuinbouw Nederland het format hiervoor van de banken heeft ontvangen, delen zij dit met alle leden. Het is van belang dat zij zo snel mogelijk met het proces van aanvraag aan de slag kunnen.

2. Noodfonds: hierbij dient in overleg met de overheid een noodfonds worden geregeld voor de middellange en lange termijn. Hiervoor moet goed in kaart worden gebracht wat de uiteindelijke schade voor de sector is. Verzameling van de omzetverliezen zijn hierbij noodzakelijk, hiervoor deelt Glastuinbouw Nederland deze week met haar leden een invulformat.

Arbeid
Op gebied van arbeid wordt primair gekeken naar uitwisseling van personeel binnen de sector. Glasgroentebedrijven maken momenteel overuren vanwege de grote vraag naar gezonde producten, terwijl in de sierteelt de vraag voor een zeer belangrijk deel is weggevallen.

Vragen over personeelsuitwisseling worden behandeld door de Taskforce Arbeid van LTO Nederland, waarin ook Glastuinbouw Nederland zitting heeft. Ook deze taskforce heeft gisteren overleg gevoerd. Klik hier voor meer informatie.

Rest van de keten
Maatregelen die de luchtvaart en andere transport internationaal raken, treffen de Nederlandse tuinbouw hard, deelt ook Greenport Nederland in een persbericht. De tuinbouw is een gevarieerde bedrijfstak met deelsectoren die geheel eigen kenmerken hebben. De crisis heeft dan ook een heel diverse uitwerking op de (familie)bedrijven en hun medewerkers.

Bloemen en planten blijven in grote hoeveelheden onverkocht en worden vernietigd; prijsvorming van de totale productie ligt in de goot. Ook dreigt export van zaden en jong plantgoed te haperen; meer dan 40% van de wereldwijde groenteproductie geschiedt met Nederlandse zaden en kennis.

Warm gebaar
Tijdens het overleg met Royal FloraHolland heeft Sjaak van der Tak ook geopperd om als sierteeltsector een gebaar te maken naar alle medewerkers in de zorg, die vanwege Corona momenteel heel veel overuren maken. “De bloemen die vanwege de wegvallende vraag door de veiling worden doorgedraaid, worden vanaf morgen overhandigd aan artsen, verpleegkundigen en ander personeel in de gezondheidszorg.”

 

https://www.agf.nl/article/9199887/tuinbouw-vraagt-om-noodkrediet-en-noodmaatregelen/

Publicatiedatum: