Geregeld zon, maar ook enkele wolken

Geplaatst: 02/04/2021


 

In verband met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vorig jaar de Borgstelling MKB-landbouwkredieten tijdelijk verruimd en hiervoor ook een tijdelijke borgstelling MKB-visserij- en aquacultuurkredieten in het leven geroepen. Deze regelingen worden onder de huidige voorwaarden verlengd tot 31 december 2021.

De coronacrisis duurt langer dan bij het opstellen van de regelingen in maart 2020 was te voorzien, stelt Schouten. Hierdoor hebben mogelijk meer bedrijven in zowel de landbouw- als visserij- en aquacultuursector in 2021 nog behoefte hebben aan corona-overbruggingskredieten. Daar om blijven de regelingen zoals die er momenteel zijn beschikbaar tot en met 31 december 2021.

bron: Ministerie van LNV, 31/03/2021