Interbank gaat het helemaal anders doen met doorlopend kredietNieuws

Kredietverstrekker Interbank gaat vanaf 1 oktober een grote groep klanten met een doorlopend krediet met een variabele rente omzetten naar een persoonlijke lening. Dit schrijft de kredietbank in een brief die eind vorige week aan het intermediair is verstuurd. Deze stap is onderdeel van een initiatief van moederbedrijf Crédit Agricole Consumer Finance Nederland (CA CF NL) dat stelt consumenten te willen helpen met een schuldenvrije toekomst. Om die reden moeten klanten tussentijds ook meer gaan ‘aflossen’ op hun doorlopend krediet.

In de brief geeft Robert Doornbos, commercieel directeur bij Interbank aan dat de bank heeft vastgesteld dat er ontevredenheid bestaat bij klanten met een doorlopend krediet uit het verleden. Ontevredenheid die de afgelopen jaren herhaaldelijk leidde tot aandacht bij Kassa, een bemiddelverbod voor Rob Goedhart en enkele Kifid-zaken. “Sommige klanten zijn niet tevreden met de renteontwikkeling. Een aantal klanten kan het krediet niet oversluiten naar een ander kredietproduct door hun financiële situatie en aangescherpte regels. Dit vinden wij onwenselijk.”

Naar persoonlijke lening

Om klanten te helpen aan een schuldenvrije toekomst voert Interbank twee maatregelen door. Voor een grote groep bestaande klanten wordt het doorlopend krediet met variabele rente omgezet naar een persoonlijke lening met een vaste rente en looptijd. “Het voordeel is dat deze klanten meer zekerheid krijgen, minder rente gaan betalen en meer gaan aflossen”, aldus Doornbos.

Vergoeding  locked up klanten

Daarnaast krijgen klanten die eerder hun doorlopend krediet niet konden oversluiten naar een ander kredietproduct een vergoeding van de kredietbank. De ‘en bloc’ omzetting naar een andere kredietvorming is op grote schaal een vervolg van wat Rob Goedhart wist te bereiken voor tientallen andere Interbank-klanten en waarvoor hij later op de vingers werd getikt door de AFM.

Krediet gemaximeerd op € 15.000

Voor nieuwe klanten met een doorlopend krediet wordt het kredietbedrag voortaan gemaximeerd op € 15.000. Ook moet er meer worden afgelost, maandelijks 2% van de kredietlimiet. Doornbos; “We willen dat dit product alleen gebruikt wordt door klanten die voor een korte periode flexibiliteit wensen. Voor andere bestedingsdoelen en hogere kredietbedragen bieden we leningen aan met een vaste rente en looptijd.”

Rol adviseur

Vanaf 1 oktober staat er een speciaal team klaar om bestaande klanten te helpen. Alle klanten die hun lening willen omzetten, kunnen zich melden bij hun financieel adviseur. Om te zorgen dat het omzettingsproces zo goed en efficiënt mogelijk verloopt gaan de accountmanagers van Intermediair met de adviseur en het speciale team bekijken wanneer het beste moment is om klanten te benaderen voor de omzetting.

Site voor meer informatie

Daarnaast heeft CA CF NL de site checkjedoorlopendkrediet.nl in het leven geroepen waar klanten voor meer informatie terecht kunnen. De site is ook bedoeld voor klanten van De Nederlandse Voorschotbank en Intermediaire Voorschotbank, ook onderdeel van CA CF NL.

https://bit.ly/2Qe6730