Covid-19. Zonder uitzondering heeft iedereen daar last van. Voor het gros van de ondernemers is de coronapandemie in financiële zin een regelrechte ramp. De ooit zwarte cijfers zijn inmiddels dieprood gekleurd. SchuldenlabNL, Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Banken hebben daarom de handen ineen geslagen en willen mkb’ers concreet perspectief bieden. Koningin Maxima was er ook bij.

In opdracht van de drie organisaties onderzocht Deloitte onlangs de impact van de coronapandemie op het midden- en kleinbedrijf. Waar lopen ondernemers tegenaan nu de financiële problemen als gevolg van de lockdown vaak als een zwaard van damocles boven hen hangen? Ze teren in op het eigen vermogen, zien hun pensioenpotje verdampen, bouwen steeds meer schulden op en de kans dat een faillissement hen vroeg of laat treft is niet denkbeeldig.

Hulp bieden op cruciale momenten

Voor SchuldenlabNL, Verbond, NVB en Deloitte reden de handschoen op te pakken om mkb’ers samen met andere partijen uit de private en publieke hoek op cruciale momenten te helpen. Het webinar Samen sterk voor een schuldenzorgvrij ondernemend Nederland vormde vandaag de aftrap. Speciale gast was koningin Máxima die onderstreepte dat samenwerking essentieel is. Ondernemers moeten volgens haar geholpen worden bij het ondernemerschap nu ze onder druk staan. Bij wat ze ook willen: krimpen, opschalen of stoppen.

Koningin Máxima was een de gasten tijden het webinar.

Concrete oplossingsrichtingen bespreken

Tijdens de digitale bijeenkomst bespraken ministeries, gemeenten, brancheorganisaties en ondernemers concrete oplossingsrichtingen met elkaar. Bestuursvoorzitter Willem van Duin, tevens voorzitter van het Verbond van Verzekeraars, benadrukte net als Máxima, dat samenwerking nodig is om zo meer impact te maken.

Ondernemers en gemeenten vinden elkaar

Een van de doelen is dat ondernemers en gemeenten elkaar sneller weten te vinden. Daarnaast is een zaak om mkb-ondernemers met (beginnende) financiële problemen op tijd te ondersteunen met professionele hulp. Vaak blijken ze geen idee te hebben wie hen uit de brand kan helpen, zeker niet wanneer de bank hen niet meer kan helpen. Een centraal meldpunt ontbreekt. Ook hebben ze er geen benul van dat ze bijvoorbeeld bij de gemeente kunnen aankloppen.

One-size-fits-all moet maatwerk worden

De meeste ondernemers blijken prima op de hoogte dat er allerlei steunmaatregelen zijn. Echter, zijn die in individuele gevallen vaak niet toereikend om het hoofd boven water te houden, zo blijkt uit het onderzoek van Deloitte. One-size-fits-all moet daarom plaatsmaken voor maatwerk. Overigens blijken ondernemers vaak uit schaamte niet op tijd hulp te vragen.

Proactief verwijzen naar Geldfit Zakelijk

Bestuursvoorzitter Ron Bavelaar van Univé benadrukte dat het voor ondernemers van groot belang is om snel geholpen te worden wanneer er financiële problemen zijn of dreigen. “Zakelijke klanten wijzen wij proactief de weg naar Geldfit Zakelijk. Ondernemers vertrouwen op hun eigen kunnen, terwijl erger voorkomen kan worden wanneer je er snel bij bent.”

Spoor naar passende hulp

Geldfit Zakelijk werd enkele maanden geleden in het leven geroepen door banken en verzekeraars om ondernemers die in problematische schulden terecht dreigen te komen op het spoor te zetten naar passende hulp. Geldfit Zakelijk is een uitbreiding van de online test Geldfit.nl voor consumenten. Ondernemers met geldzorgen kunnen met een specifieke online test doorgeleid worden naar passende hulp.

Oproep om tot actie over te gaan

Willem van Duin deed tijdens het webinar een oproep aan de verschillende private en publieke partijen om tot actie over te gaan. Vooral doen, is volgens hem van belang. “Medewerkers van Centraal Beheer bieden we bijvoorbeeld de ruimte om ondernemers concreet te helpen de weg te vinden in het aanbod van hulpverlening. Dit soort sociale initiatieven maken het tastbaar.”

https://www.amweb.nl/financiele-planning/nieuws/2021/01/samenwerking-moet-mkber-uit-de-financiele-zorgen-helpen-101127928?_login=1