Toezicht op banken in Nederland. We onderzochten hoe De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht houdt op de banken in Nederland. DNB is verantwoordelijk voor het prudentieel toezicht (toezicht op de financiële soliditeit) op middelgrote en kleine Nederlandse banken. Het toezicht op de grootbanken is sinds eind 2014, toen het Europees gemeenschappelijk toezichtmechanisme voor banken in werking trad, in handen van de Europese Centrale Bank (ECB). We onderzochten onder meer hoe DNB haar toezichtsrol invult, welke rol de minister van Financiën speelt bij het toezicht op DNB en wat de gevolgen zijn van de invoering van het gemeenschappelijk toezichtmechanisme voor banken.