Om het mkb voldoende kansen te geven, moet provincie Gelderland met een extra impuls het investerings-vermogen van de economie verhogen. Dat werkt voor de banen van nu en van morgen. Halverwege februari 2015 bezochten de kandidaat-Statenleden van D66 Gelderland twintig bedrijven die via een revolverend fonds van de provincie geld hebben ontvangen. Volgens de bedrijven is het prachtig dat ze kunnen innoveren, maar ze willen ook produceren. Daarvoor is geld nodig. Innovatie werkt pas echt als het ook banen oplevert.

D’66 kiest voor duurzaam financieren in Gederland