De Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) is verruimd tot uiterlijk 31 december 2015. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Bij de BMKB staat de overheid borg tot € 1,5 miljoen voor bedrijfsfinanciering.

Met het borgstellingskrediet staat het ministerie van Economische Zaken voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar de bank niet genoeg zekerheid kunnen bieden. De BMKB is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers met een jaaromzet tot € 50 miljoen óf een balanstotaal tot € 43 miljoen.

De BMKB is verruimd tot uiterlijk 31 december 2015. Als een bestaand bedrijf bij de bank een nieuwe lening afsluit van maximaal € 266.667, dan staat de overheid tot en met 31 december 2015 borg voor 67,5% in plaats van de gebruikelijke 45%. Het maximumbedrag waarvoor de overheid borg staat met het reguliere percentage, is tot en met 31 december 2015 verhoogd van € 1 miljoen naar € 1,5 miljoen.

Borgstellingsregeling verruimd