De Nederlandsche BankDe Nederlandsche Bank verlaagt tijdelijk de buffereis voor banken om ze de mogelijkheid te geven de kredietverlening aan bedrijven in stand te houden en eventuele verliezen op te vangen. Dat is de uitkomst van een overleg over de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus voor de Nederlandse economie en de financiële sector dat DNB, AFM, het ministerie van Financiën en vertegenwoordigers van de Nederlandse Vereniging van Banken, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars dinsdagmiddag hebben gehad.

Om de economische schade als gevolg van de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken is het cruciaal dat de financiële sector goed blijft functioneren, licht DNB het besluit toe. De Nederlandsche Bank zegt er daarom alles aan te doen om de stabiliteit van de financiële sector te blijven waarborgen, zodat de kredietverlening aan bedrijven niet onnodig in de knel komt en het betalingsverkeer goed blijft functioneren.

De Nederlandse bankensector is goed gekapitaliseerd, constateert DNB. Banken hebben de afgelopen jaren veel extra buffers opgebouwd, mede door de strengere kapitaal- en liquiditeitseisen die DNB heeft opgelegd sinds de financiële crisis. Deze buffers hebben de schokbestendigheid van banken vergroot. Hierdoor zijn ze beter in staat om de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus op te vangen. Zo kunnen banken bij oplopende verliezen interen op hun bufferkapitaal. Van deze mogelijkheid kunnen banken ook in de huidige situatie gebruikmaken.

Daarnaast biedt de goede uitgangspositie van de bankensector DNB de mogelijkheid om banken tijdelijk extra ruimte te geven om de kredietverlening in stand te houden en eventuele verliezen op te vangen, meldt de centrale bank. Gelet op de huidige ontwikkelingen acht DNB het bieden van deze ruimte gepast. DNB neemt daarom de volgende maatregelen:

  • De systeemrisicobuffer wordt verlaagd van de huidige 3% van de mondiale risicogewogen blootstellingen, naar 2,5% voor ING, 2% voor Rabobank en 1,5% voor ABN Amro.
  • De invoering van een ondergrens voor de risicoweging van hypothecaire leningen wordt uitgesteld.

Door deze twee maatregelen valt ruim EUR 8 mrd aan kapitaal vrij. Hierdoor kunnen banken bij oplopende verliezen krediet blijven verstrekken aan de reële economie. Het totale effect op de kredietverlening kan oplopen tot maximaal EUR 200 mrd. Het is dan ook nadrukkelijk de bedoeling dat dit vrijvallende kapitaal wordt gebruikt om de kredietverlening te ondersteunen, en niet voor uitbetaling van dividend of inkoop van eigen aandelen.

Deze maatregelen gelden zolang dat nodig is. Wanneer de situatie weer is genormaliseerd, zal DNB de verlaging van de systeemrisicobuffer compenseren door een geleidelijke opbouw van de contracyclische kapitaalbuffer naar een niveau van 2% van de Nederlandse risicogewogen blootstellingen. Hiermee zullen de kapitaaleisen terugkeren naar het huidige niveau, omdat DNB van mening is dat dat niveau op de lange termijn passend is. Deze uitruil pakt voor de drie betrokken banken grosso modo kapitaalneutraal uit en zal ook voor de overige banken zoveel mogelijk kapitaalneutraal worden vormgegeven.

Ook pensioenfondsen en verzekeraars worden geraakt door deze crisis. DNB onderzoekt daarom ook mogelijke maatregelen om de gevolgen voor deze sectoren te beperken.

De komende tijd blijven De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en het ministerie van Financiën de ontwikkelingen nauwgezet volgen, en blijven zij hierover met elkaar en vertegenwoordigers van de sector in gesprek.

https://bit.ly/2x3Nrho