De redactie –  12 juni 2020

De steun van Nederlandse banken aan bedrijven vanwege de coronacrisis is opgelopen tot 15,2 miljard euro.

Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zijn in aanvulling op noodsteun van de overheid 149.000 ondernemers en 31.000 consumenten van extra financiële ruimte voorzien.

Circa 21.000 financieringen zijn verstrekt aan bedrijven. Bij elkaar goed voor 12,2 miljard euro. Bij 4300 van deze kredieten gaat het om een lening die is verstrekt met een overheidsgarantie, vooral via de borgregeling voor MKB’ers. Met deze garantieregelingen is 1,2 miljard euro gemoeid.

Het aantal bedrijven dat uitstel van betaling kreeg, staat net als bij de vorige meting twee weken terug op 128.000. De waarde van dat uitstel is 3 miljard euro.

Volgens de NVB zijn er, ondanks de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen, nog steeds bedrijven die belemmeringen ervaren en pijn lijden. Als voorbeeld wordt de horeca genoemd. Verder maakt de NVB ook duidelijk dat de technologische industrie het komende half jaar grote problemen verwacht. “We zijn er nog lang niet”, aldus NVB-voorzitter Chris Buijink.

Hij wijst er verder op dat het aantal nieuwe aanvragen van financiering de afgelopen weken is afgevlakt. Veel bedrijven krijgen lucht door het uitstel van aflossingen, de overheidsregelingen en het uitstel van belastingen, waardoor zij mogelijk minder geneigd zijn een nieuwe lening af te sluiten. Later in de crisis zou dit weer kunnen toenemen.

Met toekenningen van de Kleine Kredieten Corona garantieregeling (KKC) die vorige week van start ging, is tot nu toe 13 miljoen euro gemoeid. Verder hebben 31.000 consumenten een betaalpauze gekregen voor de aflossing van een hypotheek of consumptief krediet. Bij elkaar goed voor 75 miljoen euro.

Verder merkt de NVB op dat het aantal onlinetransacties met iDEAL en creditkaarten “onverminderd hoog” blijft. Afgelopen week werd er ruim 30 procent vaker online afgerekend dan in dezelfde week van 2019.

https://bit.ly/3dXblvz