In de VS is het sinds jaar en dag gebruikelijk dat de bulk (driekwart) van het vreemd vermogen via de kapitaalmarkt wordt aangetrokken en een kwart via de banken. In Europa was het lange tijd andersom, maar het belang van de huisbankier neemt jaar in, jaar uit gestaag af. Het aandeel in financieringen door banken is gedaald van 75 procent in 2012 naar minder dan 50 procent nu. In totaal staat 309 miljard euro uit, volgens recent onderzoek van de Rabobank: http://bit.ly/2q8qF1g

De banken zijn mede debet aan deze ‘ontbanking’. Zij zijn huiverig om geld uit te lenen. Deels komt dit door de lage rente – volgens veel banken zelfs zo laag dat ze moeite hebben wat te verdienen aan leningen. Ook speelt mee dat de banken nog nauwelijks bekomen zijn van de crisis van de afgelopen jaren en huiverig zijn om geld uit te lenen. http://bit.ly/2q5z45h