MKB-ers zijn optimistisch over de vooruitzichten voor 2018. De verwachting is dat de omzet en de winst volgend jaar verder omhoog gaan. De financiële gezondheid van het MKB bleek in 2016 al beter. Die trend zet zich voort. Het MKB wil dankzij de gunstige economische vooruitzichten en gezonde financiële basis investeren in groei. De behoefte aan financiering neemt toe, echter voor kleine – micro – ondernemingen (1-10 fte) is het vinden van goede financiering een probleem. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.Voor 2018 zijn het tekort aan kwalitatief personeel, de druk van overheidsmaatregelen en ontwikkelingen in de markt de belangrijke uitdagingen voor het MKB. De financiële situatie wordt eveneens vaker genoemd als een belangrijke bedreiging. Detailhandel en automotive noemen dit zelfs een van de belangrijkste bedreigingen voor het komend jaar. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘2018 in Zicht, de verwachtingen van Nederlandse ondernemingen’.

Sterkere groei omzet voor 100+ bedrijven

MKB-ers zijn positief over hun ontwikkeling van omzet en winst. Ondernemers gaan uit van een gemiddelde omzetgroei van 10% en een winststijging van 9%. De omzet neemt naar verwachting vooral toe in de branches logistiek, automotive en medische zorg. De winstprognose is in de logistieke sector, de industrie en de detailhandel opvallend sterk. Verder blijkt dat bedrijven met meer dan 100 fte op een veel sterkere omzetgroei rekenen dan kleinere bedrijven. De winstprognose van deze ondernemingen blijven hierbij achter. Dat komt volgens het SRA-rapport, omdat de grotere bedrijven relatief veel willen investeren en omdat de personeelskosten in deze categorie waarschijnlijk sterker dan gemiddeld zullen stijgen.

Financiële gezondheid en investeringen nemen toe

De financiële positie van het MKB is per saldo sterker geworden. Uit de analyse van SRA-BiZ blijkt dat het deel van de ondernemers dat aan alle financiële verplichtingen kan voldoen, steeg van 75,7% in 2015 naar 78,7% in 2016. Daarnaast is het aantal bedrijven dat op korte termijn in de financiële problemen kan komen behoorlijk gedaald, van 15,6% in 2015 naar 7,4% in 2016. In lijn met de verbeterde kredietwaardigheid is het investeringssaldo voor het MKB in 2016 gestegen. De investeringen zullen per saldo naar verwachting met 5,4% toenemen. In de industrie en de logistiek is de investeringsbereidheid het grootst.

Toegang tot krediet nog steeds moeizaam

Met de investeringsbereidheid neemt ook de behoefte aan financiering in het MKB toe (+3,5%). Deze behoefte is het sterkst in de automotive (11%) en in de logistiek (9,6%). Dit lijkt voor een steeds grotere groep ondernemers een belangrijke potentiële rem op de groei. In detailhandel noemt ruim 35% financiering als een van de belangrijkste bedreigingen voor het komend jaar. In de automotive geldt dit zelfs voor ruim 45%. Paul Dinkgreve, bestuursvoorzitter van SRA: “Dit hangt samen met de moeizame toegang die het MKB heeft tot krediet, in het bijzonder voor micro-ondernemingen (1-10 fte). Uit een inventarisatie onder SRA-leden blijkt dat vooral banken weinig genegen zijn om microbedrijven van krediet te voorzien. Omdat deze groep 94% van het MKB vertegenwoordigt, kan dit een sterk remmende werking op de totale groei hebben. Ondernemers kunnen zich wapenen met een betere kwaliteit in de kredietaanvraag. De accountant kan hen hierbij als geen ander ondersteunen.”

Tekort vakkundig personeel

Behalve financiering zien ondernemers het tekort aan vakkundig personeel als een sterke bedreiging voor 2018. Op brancheniveau voorzien vooral de bouwsector (66%), de logistiek (53%) en industrie (52%) personele problemen. Met name de horeca en medische zorg noemen ook overheidsmaatregelen als een belangrijke belemmering.

Kansen in efficiënter werken

Ondernemers zien voor het komende jaar vooral kansen in efficiënter werken. Bijna 44% noemt dit als een belangrijke mogelijkheid. In de logistiek en de medische zorg is dit zelfs meer dan de helft. Tot slot verwachten ondernemers veel van samenwerken en netwerken (34%). In de bouw, de horeca en medische zorg is men hier het meest positief over.

https://bit.ly/2srNdyj