Tuchtrecht voor banken: opmaat voor (meer) claims?

Bankiers waren al onderworpen aan allerlei bestuursrechtelijke regels (met name de Wet op het financiële toezicht) , het strafrecht en het civiele recht, maar sinds 1 april 2015 is daar het tuchtrecht bijgekomen. Bankmedewerkers – zo’n 90.000 kenen we er in Nederland – zullen (overigens net als andere medewerkers  in de financiële sector met klantcontact) een bankierseed moeten afleggen. Al werkzame bankiers moeten de bankierseed uiterlijk op 31 maart 2016 hebben afgelegd. Voor medewerkers die na 1 april 2015 in dienst treden bij een bank, moet dat binnen drie maanden na indiensttreding gebeuren.

BarentsKrans bankierseed en tuchtrecht-040615