JonkerFieret adviseurs/accountants. Dit is de derde aflevering in een serie van zes. 04-05-2020, 13:32

BARNEVELD Sinds 6 april hebben bijna 110.000 ondernemingen een beroep gedaan op financiële noodsteun. Tot begin deze week heeft het UWV al ruim 1,7 miljard euro overgemaakt. Hoewel hiermee de ergste nood kan worden gelenigd, zijn voor de meeste bedrijven de problemen nog niet voorbij.

Zaken als verzekeringen, huur en abonnementen, lopen net als kosten voor onderhoud, schoonmaak en leaseauto’s gewoon door. Ook een deel van de loonkosten zal, afhankelijk van de hoogte van de overheidssteun, opgebracht moeten worden.

GROOTBOEK Om inzicht in al die vaste lasten te krijgen, is het raadzaam de kosten stuk voor stuk onder de loep te nemen. Overweeg daarbij steeds of bepaalde uitgaven en loonkosten verminderd of zelfs geschrapt kunnen worden en welke invloed dat heeft op de beschikbare liquiditeit. Zo kan de beëindiging van leasecontracten en het niet verlengen van tijdelijke arbeidscontracten al snel de nodige verlichting brengen.

Nu is het moment om de onderneming tegen het licht te houden en inzicht te verkrijgen in alle verplichtingen. Voor veel ondernemers zal het zwaartepunt op dit moment liggen op overleven, maar hoelang is dat vol te houden? Kijk daarom kritisch naar de huidige bedrijfsactiviteiten. Is een koerswijziging voldoende, moet het roer volledig om of is stoppen de beste optie?

PERSPECTIEF Een veel gebruikte uitdrukking luidt: ‚Breng geen goed geld naar kwaad geld’. Soms zijn ingrijpende, maar noodzakelijke, beslissingen vereist. Geld in een onderneming blijven steken zonder perspectief is zinloos. Bedenk daarbij dat, hoe pijnlijk ook, het eerste verlies het beste verlies is. Om de juiste beslissingen te nemen zijn scenarioberekeningen nodig. Daar kan de accountant bij helpen.

Van belang is hoe je verder gaat. Bij de afwegingen die daarbij moeten worden gemaakt spelen de nodige onzekerheden een belangrijke rol. Biedt de overheid bijvoorbeeld op 13 mei weer een aantal openingen voor ondernemers? En zo ja, welke? In welk tempo wordt de lockdown opgeheven? Welke ruimte heb je, hoe kun je inspelen op veranderende omstandigheden en wat is je toekomstvisie?

STILZITTEN IS GEEN OPTIE Voorlopig blijven de onzekerheden het ondernemersklimaat beheersen. Voortdurend de vinger aan pols houden, luidt het devies. Bedenk daarbij dat stilzitten, niets doen en wachten tot de crisis voorbij is geen optie is. Onderzoek samen met je accountant welke mogelijkheden er zijn. Laat je uitdagen en boor al je creatieve bronnen aan. De gratis NOW-tool en de Liquiditeitsprognose voor MKB ondernemers kunt u downloaden op www.jonkerfieret.nl.

https://barneveldsekrant.nl/lokaal/zakelijk/uw-bedrijf-doorgaan-maar-hoe-701527