Een onderneming, ook wel uitgevende instelling genoemd, die in Nederland geld wil ophalen door middel van het aanbieden van effecten (zoals aandelen of obligaties) aan het publiek of het doen toelaten van effecten tot de handel op een gereglementeerde markt (zoals Euronext) is doorgaans verplicht om een prospectus op te stellen en deze door de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) goed te laten keuren.

EU-groeiprospectus
Om de toegang tot financiering op de kapitaalmarkt eenvoudiger te maken voor mkb-ondernemingen introduceert de verordening een prospectusregime dat aansluit bij de specifieke behoeften en marktomstandigheden van mkbondernemingen: het EU-groeiprospectus. Een EU-groeiprospectus is een gestandaardiseerd document dat is geschreven in eenvoudige taal. Het bestaat – net als een ‘gewoon’ prospectus – uit een samenvatting, een registratiedocument met gegevens over de onderneming en een verrichtingsnota met gegevens over de aangeboden effecten.
Het is ook mogelijk om een EU-groeiprospectus op te stellen in de vorm van één document of in de vorm van een basisprospectus. Een EU-groeiprospectus is qua inhoud minder
omvattend dan een gewoon prospectus en is afgestemd op de karakteristieken van mkb-ondernemingen. De informatiebehoefte en bescherming van de belegger zijn daarbij afgewogen
tegen de gewenste administratieve lastenverlichting en kostenefficiënte toegang tot de financiële markten voor mkbondernemingen.
Het EU-groeiprospectus is beschikbaar voor mkb-ondernemingen. Mkb-ondernemingen zijn:
(i) ondernemingen met een beurswaarde van minder dan € 500 miljoen waarvan de effecten worden verhandeld op een mkb-groeimarkt. Een mkb-groeimarkt is een handelsplatform voor mkb-ondernemingen, met als doel de toegang voor mkb-ondernemingen tot de kapitaalmarkt te vergroten en de verdere ontwikkeling te bevorderen van gespecialiseerde markten die op de behoeften van mkb ondernemingen inspelen. Ten minste 50% van de financiële instrumenten die op de mkb-groeimarkt worden verhandeld, moeten in de categorie mkb vallen, en
(ii) ondernemingen waarvan de aanbieding van effecten in de EU over de afgelopen twaalf maanden niet meer dan € 20 miljoen bedraagt en met gemiddeld ten hoogste 499 werknemers, tenzij de effecten op een MTF worden verhandeld.
Het EU-groeiprospectus is niet beschikbaar voor effecten die worden verhandeld op een gereglementeerde markt.

https://bit.ly/2O9hjOo

https://cmweb.nl/2019/11/aantrekken-van-financiering-eenvoudiger-gemaakt-voor-mkb/

https://bit.ly/32NDFKi AFM Bericht