Eumedion vindt daarnaast dat grote beursgenoteerde ondernemingen ook zouden moeten streven naar minimaal een derde vrouwen in het bestuur en de subtop. De vereniging is het met het kabinet eens dat een diversiteitsquotum een “zwaar en uitzonderlijk middel” is, maar snapt dat het tijd wordt dat het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven wordt geforceerd. De voortgang met het aantal vrouwelijke bestuurders en commissarissen is volgens Eumedion namelijk traag, en sommige bedrijven ondernemen alleen actie op dat punt als er wetgeving wordt aangekondigd.

Ministers Sander Dekker van Rechtsbescherming en Ingrid van Engelshoven van OCW stuurden de wet over het ‘ingroeiquotum’ begin november naar de Tweede Kamer. Wanneer de wet ingaat, moet iedere mannelijke commissaris die vertrekt vervangen worden door een vrouw, totdat ten minste een derde van de raad van commissarissen bestaat uit vrouwen.

Volgens de ministers is deze wet nodig omdat de man-vrouwverhouding binnen het bedrijfsleven nog te scheef is. Zo leverde het wettelijke ‘streefcijfer’ van 30 procent dat sinds 2013 geldt nog niet genoeg op. Dit najaar werd bekend dat iets minder dan de helft van de beursgenoteerde bedrijven nog niet voldoet aan het aanstaande quotum. De 43 ondernemingen die achterlopen moeten gezamenlijk nog 54 vrouwen aanstellen.

Bron: ANP